Nie mogę wysłać webhooka na URL z numerem portu

Akceptujemy tylko adresy URL o numerach portów 80 i 443. Żądanie adresu URL o dowolnym innym numerze portu zostanie odrzucone.

Zwróć też uwagę, że IPv6 obecnie nie działa z webhookami, ale postaramy się to zaimplementować w przyszłości.