Chcę wiedzieć więcej o bezpieczeństwie moich skryptów Pine

Czy macie politykę prywatności, która dotyczy konkretnie korzystania z Pine Script? 

Nie. Wszystkie informacje na temat naszych zabezpieczeń można znaleźć w naszych Warunkach Użytkowania i Polityce Prywatności. Stosujemy zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, a także danych prywatnych, w tym skryptów.

Jakie szyfrowanie jest stosowane do przechowywania skryptów Pine? Czy są przechowywane w bazie danych, czy w systemie plików? Jeżeli w bazie danych i zakładając, że używacie szyfrowania, to czy są szyfrowane na poziomie rekordu, czy na poziomie pliku? 

Zgodnie z naszą Polityką Bezpieczeństwa Informacji nie możemy ujawnić szczegółowego opisu architektury systemów informatycznych i wdrożonych technologii bezpieczeństwa. Używamy zapór ogniowych, systemów uwierzytelniania, mechanizmów kontroli dostępu, szyfrowania oraz innych środków bezpieczeństwa i kontroli zgodnie ze standardami cyberbezpieczeństwa i najlepszymi praktykami. Stale doskonalimy sposoby zabezpieczania danych, które gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy. 

Kto ma dostęp do prywatnych skryptów Pine? Czy wasi programiści/wykonawcy mają dostęp? Jakie są obowiązujące zasady i procedury mające na celu ochronę mojej pracy? 

Nie zapewniamy naszym wykonawcom dostępu do skryptów prywatnych ani tylko na zaproszenie. Polityka Bezpieczeństwa Informacji TradingView definiuje procedury i praktyki bezpieczeństwa informacji, które dotyczą wszystkich naszych systemów informatycznych i wszystkich pracowników. Strony trzecie, z którymi współpracujemy, robią to samo. 

Stosujemy szeroki zakres środków bezpieczeństwa cybernetycznego w celu ochrony naszych systemów informatycznych, naszych danych i danych użytkowników, takich jak: 

 • Dostęp do systemów informatycznych i danych regulowany zgodnie z wymogami biznesowymi i bezpieczeństwa. 
 • Dostęp do poufnych informacji jest dozwolony tylko dla pracowników, którzy potrzebują takiego dostępu do celów służbowych. 
 • Przesyłane informacje są chronione przez szyfrowanie, podpis cyfrowy, szyfrowanie kryptograficzne lub inne techniki bezpieczeństwa, które zapewniają poufność, integralność i dostępność danych. 
 • Gdy poufne informacje są przesyłane przez sieci publiczne, są one szyfrowane przy użyciu silnego szyfrowania. 
 • Używamy programów antywirusowych do ochrony naszego systemu przed złośliwym oprogramowaniem. 
 • Stosujemy procesy i narzędzia używane do tworzenia kopii zapasowych informacji za pomocą sprawdzonej metodologii ich szybkiego odzyskiwania. 
 • Nasz proces zarządzania podatnościami służy do identyfikowania i usuwania luk. 
 • Utrzymujemy nasz program Bug Bounty i przeprowadzamy okresowe testy penetracyjne w celu poprawy bezpieczeństwa naszych usług. 

Czy przechowując Pine Script na waszych serwerach, zrzekam się moich praw autorskich? Co zgodnie z waszym regulaminem możecie zrobić z moim kodem? 

Nie, zachowujesz swoje prawa autorskie i udzielasz nam nieodwołalnej, wieczystej, nieodpłatnej licencji na Twój skrypt. Możemy: 

 • publikować ten skrypt, a także nazwę autora; 
 • ujawnić kod źródłowy skryptu dla otwartych skryptów; 
 • wykonywać, wyświetlać, używać i udostępniać otwarty lub chroniony skrypt dla dowolnego użytkownika, a w przypadku skryptu tylko na zaproszenie - dla użytkownika, który ma zaproszenie. 

Możesz usunąć swoje skrypty tylko w ciągu pierwszych 15 minut po ich opublikowaniu. Po upływie tego czasu nie można ich usunąć, niezależnie od ich typu.