Linie Cykliczne

Aplikacja

Linie cykliczne umożliwiają użytkownikowi ustawienie dwóch linii pionowych w określonej odległości od siebie. Po ustawieniu linii powtarzające się linie pionowe będą w równej odległości od siebie i będą pojawiać się w nieskończoność w przyszłości. Oznacza to, że w miarę upływu czasu (i zmian cen) lub nawet jeśli użytkownik przewinie wykres w czasie do przodu, pionowe linie będą się tam pojawiać. Zawsze będą miały taką samą odległość między sobą, jak dwie pierwsze linie umieszczone przez użytkownika. Może to być przydatne do konfigurowania niestandardowych sesji handlowych lub interwałów. Pomaga wizualnie podzielenia wykresu (w odniesieniu do czasu) w sposób, który niekoniecznie byłby domyślnie dostępny dla użytkownika.

Styl

W oknie dialogowym Właściwości stylu można zmienić wygląd i konfigurację Linie cykliczne:

Linie

Ustawia kolor, krycie, grubość i styl linii.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz dokładnie ustawić położenie linii cyklicznych, ustawiając położenie dwóch początkowych punktów na skali ceny (ustawiając cenę) i skalę czasu (ustawiając numer słupka) i zapisując je niestandardowe zmiany jako szablon w razie potrzeby:

Nr 1 (cena, słupek)

Pozwala na precyzyjne umieszczenie pierwszej linii cyklicznej (Cena 1) za pomocą numeru słupka i ceny.

#2 (cena, słupek)

Pozwala na precyzyjne umieszczenie drugiej linii cyklicznej (Cena 2) za pomocą numeru słupka i ceny.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie linii cyklicznych na wykresach z różnych przedziałów czasowych.
Pozwala skonfigurować rysunek do wyświetlania na wykresie w określonych przedziałach czasowych w ciągu dnia i w ramach intraday. Dla dowolnego przedziału czasowego możesz wybrać wyświetlanie lub ukrywanie i zapisywanie tych niestandardowych zmian jako szablonu, jeśli to konieczne: