Fib Circles

Aplikacja

Fib Circles to kolejny wskaźnik oparty na ciągu Fibonacciego używany w analizie technicznej. Tworzy się go, rysując linię trendu między dwoma skrajnymi punktami. Aby linia trendu była nachylona pod kątem 45 stopni, a okręgi idealnie okrągłe, podczas rysowania trzymaj wciśnięty klawisz Shift.

Kręgi są rysowane na 11 różnych poziomach zgodnie z kluczowymi współczynnikami Fibonacciego wynoszącymi 23,6%, 38,2%, 61,8% i 100%.

Należy zauważyć, że „typowe” poziomy są używane domyślnie. Użytkownik ma możliwość sformatowania narzędzia, aby pokazać/ukryć określone poziomy, a także ręcznie zmienić wartości poziomów i zapisać te zmiany jako szablony.

Niektóre okręgi mogą być niewidoczne ze względu na ograniczenia skali okna wykresu.

Kręgi Fibonacciego mogą wskazywać poziomy wsparcia i oporu. Zwykle, gdy cena pozostaje powyżej wyższego kręgu, a następnie zostaje on przebity, ceny generalnie spadają do dolnego kręgu, który w wielu przypadkach staje się poziomem wsparcia. Jeśli ceny spadną poniżej wyższego kręgu, spadną do dolnego kręgu, a następnie zaczną rosnąć, dolny okrąg staje się poziomem wsparcia. Działa to również odwrotnie dla oporu, ale w przeciwnym kierunku.

Styl

W oknie dialogowym właściwości stylu można zmienić wygląd i konfigurację Fib Circles i zapisać te niestandardowe zmiany jako szablon, jeśli to konieczne:


Linia trendu

Pole wyboru przełącza widoczność linii trendu i przełącza oprócz dostosowania jej grubości i stylu.

Poziomy kręgów

Pola wyboru po lewej stronie przełączają widoczność kręgów. Z listy rozwijanej obok możesz również ustawić kolor, krycie i grubość dla każdego okręgu.
Możliwe jest również wprowadzenie niestandardowej wartości położenia okręgu.

Użyj jednego koloru

Użyj tego menu rozwijanego, aby wybrać jeden kolor dla wszystkich okręgów i tła między nimi.

Poziomy

Przełącza widoczność etykiet z kółkami' wartości.

Współczynniki w procentach

To pole wyboru umożliwia wyświetlanie procentowej wartości pozycji okręgu zamiast wartości proporcjonalnej.

Tło

Przełącza widoczność i krycie wypełnienia tła między okręgami.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz dokładnie ustawić położenie okręgów Fib' linia trendu poprzez ustawienie jej punktów początkowych; pozycję na skali ceny (ustawiając cenę) i skalę czasu (ustawiając numer słupka) i zapisz te niestandardowe zmiany jako szablon, jeśli to konieczne:

Cena 1

Pozwala na precyzyjne umieszczenie pierwszego punktu linii trendu kręgów fib (Cena 1) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 2

Pozwala na precyzyjne umieszczenie drugiego punktu linii trendu kręgów fib (Cena 2) za pomocą numeru słupka i ceny.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie okręgów Fib na wykresach z różnych przedziałów czasowych.
Pozwala skonfigurować rysunek do wyświetlania na wykresie w określonych przedziałach czasowych w ciągu dnia i dnia. Dla dowolnego przedziału czasowego możesz wybrać, czy chcesz go pokazać, czy też ukryć i zapisać te niestandardowe zmiany jako  szablon, jeśli to konieczne: