Fib Speed Resistance Arcs

Aplikacja

Fibonacci Speed Resistance Arcs są wykorzystywane w analizie technicznej do określenia kierunku i szybkości odwrócenia trendu, a także do wskazania poziomów wsparcia/oporu. Pierwszym krokiem jest narysowanie linii trendu między szczytami i dołkami trendu. Następnie tworzone są łuki, które przecinają linię trendu/prędkości w wybranych procentach odległości między początkiem a końcem tej linii trendu. Stosowane są typowe współczynniki procentowe Fibonacciego, jednak TradingView pozwala użytkownikom ręcznie wybrać dowolne wartości procentowe, których chcą użyć (do 11 z nich).

Niektóre łuki mogą być niewidoczne ze względu na ograniczenia skali okna wykresu. Łuki Fibonacciego Speed Resistance mogą wskazywać poziomy wsparcia i oporu. Zwykle cena pozostaje powyżej wyższego łuku. W przypadku przebicia wyższego łuku ceny na ogół spadają do dolnego łuku, który w wielu przypadkach staje się poziomem wsparcia. Jeśli ceny spadną poniżej wyższego łuku, spadną do dolnego łuku, a następnie zaczną rosnąć, dolny łuk stanie się poziomem oporu.

Styl

W oknie dialogowym właściwości stylu można zmienić wygląd i konfigurację łuków odporności na szybkość Fib i zapisać te niestandardowe zmiany jako szablon, jeśli to konieczne:


Linia trendu

Pole wyboru po lewej stronie przełącza widoczność linii trendu. Przełączniki obok ustawiają kolor, krycie, grubość i styl.
Możliwe jest również wprowadzenie niestandardowej wartości dla umieszczenia każdej linii w wachlarzu.

Dodatkowe poziomy

Pola wyboru po lewej stronie przełączają widoczność dodatkowych poziomów łuku. Przełączniki obok ustawiają kolor, krycie i grubość linii.

Poziomy

Przełącz widoczność lewej, prawej, górnej i dolnej etykiety z ich wartościami. 

Pełne Okręgi

To pole wyboru dodaje kolejny łuk do istniejącego, dzięki czemu można uzyskać pełny okrąg zamiast łuku.

Tło

Przełącza widoczność i krycie wypełnienia tła między poziomami łuku.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz precyzyjnie ustawić położenie łuków odporności na prędkość światłowodu, ustawiając ich punkty początkowe' pozycję na skali ceny (ustawiając cenę) i skalę czasu (ustawiając numer słupka) i zapisz te niestandardowe zmiany jako szablon, jeśli to konieczne:

Cena 1

Pozwala na precyzyjne umieszczenie pierwszego punktu Fib Speed Resistance Arcs (Cena 1) za pomocą numeru pręta i ceny.

Cena 2

Pozwala na precyzyjne umieszczenie drugiego punktu Fib Speed Resistance Arcs (Cena 2) za pomocą numeru pręta i ceny.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie łuków odporności na prędkość Fib na wykresach dla różnych przedziałów czasowych.
Pozwala skonfigurować rysunek do wyświetlania na wykresie w określonych przedziałach czasowych w ciągu dnia i dnia. Dla dowolnego przedziału czasowego możesz wybrać wyświetlanie lub ukrywanie i zapisywanie tych niestandardowych zmian jako szablonu, jeśli to konieczne: