Fib Wedge

Aplikacja

Fib Wedge to zestaw łuków wychodzących z punktu początku trendu. Te łuki są umieszczone na poziomach utworzonych przez szeregi liczb Fibonacciego.
Ogólnie rzecz biorąc, Fib Wedge jest swego rodzaju odpowiednikiem Fibo Retracement.
Fib Wedge określa koniec poziomów korekty i wsparcia. Jest rysowany zgodnie z ruchem trendu (dwa punkty) i łukami klinowymi do wizualnej analizy wykresu.
Klin staje się wygodniejszy, jeśli jego granice są przeprowadzane z marginesem, tak aby cena znajdowała się mniej więcej w środku klina, a górny łuk stykał się z ceną skrajną.

Styl

W oknie dialogowym Właściwości stylu można zmienić wygląd i konfigurację Fib Wedge:

Linia trendu

Pole wyboru przełącza widoczność linii po obu stronach klina. Rozwijane menu i suwak dostosowują kolor, krycie i grubość.

Dodatkowe poziomy

Pola wyboru po lewej stronie przełączają widoczność dodatkowych łuków klina. Rozwijane menu i suwaki obok umożliwiają dostosowanie koloru, krycia i grubości linii poziomu.
Możliwe jest również wprowadzenie własnego współczynnika dla łuków' umieszczenie.

Poziomy

To pole wyboru przełącza widoczność tekstu wyświetlającego łuki' wartości poziomów.

Tło

Przełącza widoczność i krycie wypełnienia tła między łukami klina.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie Fib Wedge na wykresach z różnych przedziałów czasowych.
Pozwala skonfigurować rysunek do wyświetlania na wykresie w określonych przedziałach czasowych w ciągu dnia i dnia. Dla dowolnego przedziału czasowego możesz wybrać, czy chcesz go pokazać, czy ukryć.