Gann Fan

Aplikacja

Gann Fan to narzędzie do analizy technicznej, które zostało opracowane wraz z Gann Square i Gann Box przez słynnego XX-wiecznego analityka technicznego WD Ganna około 1935 roku. Wachlarz Ganna składa się z serii dziewięciu ukośnych linii zwanych kątami Ganna. Kąty te są rysowane na wykresie cenowym, zaprojektowanym w celu pokazania różnych poziomów wsparcia i oporu instrumentu finansowego.

Każdy kąt Ganna (który rozciąga się w nieskończoność) dzieli czas i cenę na proporcjonalne części. Najbardziej godnym uwagi kątem Ganna jest 1x1 lub 45° kąt. Według Ganna kąt 1x1 reprezentuje jedną jednostkę ceny za jedną jednostkę czasu. Ideą linii 1x1 jest to, że jest to idealne 45° który wzrasta o 1 punkt co 1 dzień. Istnieją dodatkowe ważne kąty, takie jak 2x1 (przesuwanie się o dwa punkty dziennie), 3x1, 4x1, 8x1 i 16x1. Wszystkie te różne linie kątowe Ganna łączą się, tworząc wachlarz Ganna.

Wachlarze są zazwyczaj wybierani na podstawie zmian trendu lub punktów zwrotnych, takich jak szczyty lub dołki, i stanowią dobry sposób na zmierzenie trendu lub siły rynku. Podczas trendu wzrostowego, jeśli cena pozostaje w przestrzeni powyżej kąta wzrostowego bez wyłamywania się poniżej niego, rynek jest uważany za zwyżkowy. Podczas trendu spadkowego, jeśli cena pozostaje poniżej kąta zniżkowego bez wybicia powyżej, rynek jest uważany za niedźwiedzi.

Kąt powyżej lub poniżej obecnych cen określa postrzeganą względną siłę lub słabość rynku. Na przykład, jeśli cena jest powyżej 2x1, rynek okazał się znacznie bardziej byczy niż gdyby był powyżej 1x1. Gann uważał, że kiedy cena trendu wzrostowego odwraca się i załamuje pod kątem rosnącym, tendencja ceny polega na przejściu do najbliższego kąta poniżej. Prawdą jest również sytuacja odwrotna. Kiedy cena w trendzie spadkowym odwraca się i przełamuje pod kątem spadkowym, tendencja ceny polega na przejściu do najbliższego kąta powyżej.

Podczas pracy z rysunkami Ganna ważne jest, aby zastosować odpowiedni współczynnik skali, tak aby jednostka ceny odpowiadała jednostce czasu.

Najprostszym sposobem określenia skali dla nieznanego rynku jest uwzględnienie różnicy między głównymi punktami: od góry do góry i od dołu do dołu. Następnie należy podzielić uzyskaną wartość przez czas, jaki rynek poświęcił na przejście z góry na górę lub odpowiednio z dołu na dół.

 

Styl

W oknie dialogowym właściwości stylu można zmienić wygląd i konfigurację Wachlarza Ganna:


Linie

Pola wyboru po lewej stronie przełączają widoczność dodatkowych linii Wachlarza Ganna. Przełączniki na prawo od nich ustawiają linie' kolor, krycie, grubość i styl.

Użyj jednego koloru

Użyj tego menu rozwijanego, aby wybrać jeden kolor dla wszystkich linii i tła Wachlarza Ganna.

Tło

Pole wyboru przełącza widoczność tła Wachlarza Ganna, a suwak obok dostosowuje jego krycie.

Etykiety

Przełącza widoczność linii Wachlarza Ganna' zaznaczanie tekstu.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz dokładnie ustawić położenie punktów końcowych Wachlarza Ganna na skali ceny (poprzez ustawienie ceny) oraz skali czasu (poprzez ustawienie numeru słupka):

Cena 1

Pozwala na precyzyjne umieszczenie pierwszego punktu Wachlarza Ganna (Cena 1) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 2

Pozwala na precyzyjne umieszczenie drugiego punktu Wachlarza Ganna (Cena 2) za pomocą numeru słupka i ceny.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie Wachlarza Ganna na wykresach z różnych przedziałów czasowych.
Pozwala skonfigurować rysunek do wyświetlania na wykresie w określonych przedziałach czasowych w ciągu dnia i dnia. Dla dowolnego przedziału czasowego możesz wybrać, czy chcesz go pokazać, czy ukryć.