Rozszerzenie Fibonacciego oparte na trendach

Zastosowanie

Rozszerzenia Fibonacciego to narzędzie, którego inwestorzy mogą użyć do ustalenia celów jeśli chodzi o zysk lub oszacowania, jak bardzo cena może się zmienić. Poziomy rozszerzenia są również możliwymi obszarami, w których oczekuje się odwrócenia ceny.

Rozszerzenia są rysowane na wykresie, oznaczając poziomy cen o możliwym dużym znaczeniu. Poziomy te oparte są na współczynnikach Fibonacciego.

Aby narysować rozszerzenie Fibo oparte na trendzie, potrzebne są trzy punkty. Po ustawieniu trzech punktów, linie poziomu są rysowane zgodnie z ciągiem Fibonacciego. Pierwszy wybrany punkt to początek ruchu, drugi punkt to koniec ruchu, a trzeci punkt to koniec zniesienia w stosunku do tego ruchu. Rozszerzenia pomagają następnie określić, gdzie cena może pójść dalej.

Style

W oknie dialogowym właściwości stylu można zmienić wygląd i konfigurację rozszerzenia Trend-Based Fib Extension i w razie potrzeby zapisać te niestandardowe zmiany jako szablon: 


Linia trendu

Przełącza widoczność i kolor linii trendu, a także jej grubość i styl.

Linia poziomów

Ustawia grubość i styl linii poziomów.

Dodatkowe poziomy

Pola wyboru przełączają widoczność dodatkowych poziomów. Za pomocą bocznej listy rozwijanej możesz również ustawić kolor i nieprzezroczystość dla każdej linii poziomu.

Ponadto można wprowadzić niestandardową wartość położenia linii poziomu.

Użyj jednego koloru

Użyj tego menu, aby wybrać jeden kolor dla wszystkich linii i tła między nimi.

Przedłuż linie

Rozciąga w nieskończoność linie poziomów w prawo.

Odwrót

Odwraca kierunek zniesień fibo (odzwierciedla je w pionie).

Poziomy

Przełącza widoczność tekstu wyświetlającego wartości poziomów.

Ceny

Możliwość przełączania widoczności tekstu wyświetlającego wartości cen.

Etykiety

Ustawia wartość poziomu, położenie tekstu wzdłuż poziomu. 

rozmiar czcionki 

Możesz zmienić rozmiar czcionki etykiet 

Tło

Umożliwia obliczanie poziomów zniesienia Fibo w alternatywny sposób, gdy skala logarytmiczna jest włączona.

Poziomy Fib na podstawie skali logów

Umożliwia obliczanie poziomów zniesienia Fibo w alternatywny sposób, gdy skala logarytmiczna jest włączona.
Ta opcja jest dostępna, gdy na wykresie włączona jest skala logarytmiczna.

Współrzędne

W oknie dialogowym Współrzędne można precyzyjnie ustawić pozycję początkowych punktów Trend-Based Fib Extension na skali cen (ustawiając cenę) i skalę czasu (ustawiając numer słupka) i zapisać te niestandardowe zmiany jako szablon w razie potrzeby:

Cena 1

Umożliwia precyzyjne umieszczenie pierwszego punktu trend-based fib extension (cena 1) (rozszerzenia Fibo opartego na trendzie) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 2

Umożliwia precyzyjne umieszczenie drugiego punktu trend-based fib extension (cena 2) (rozszerzenia Fibo opartego na trendzie) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 3

Umożliwia precyzyjne umieszczenie trzeciego punktu trend-based fib extension (cena 3) (rozszerzenia Fibo opartego na trendzie) za pomocą numeru słupka i ceny.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie rozszerzenia Fibo opartego na trendach na wykresach o różnych przedziałach czasowych.

Umożliwia skonfigurowanie wyświetlania rysunku w określonych ramach czasowych intraday i dziennych wykresie. Dla dowolnego przedziału czasowego możesz wybrać, czy chcesz to pokazać, czy ukryć i zapisać te niestandardowe zmiany jako szablon, jeśli to konieczne: