Promień Poziomy

Aplikacja

Narzędzie do rysowania promieni poziomych jest podobne do narzędzia Linii Poziomej lub Promienia z wyjątkiem tego, że rozciąga się tylko w jednym kierunku od lewej do prawej. Użytkownik umieszcza początek promienia według własnego uznania, a promień biegnie od lewej do prawej w nieskończoność. Aby narysować promień w dowolnym kierunku, użyj narzędzia do rysowania Promienia .

Styl

W oknie dialogowym Właściwości stylu można zmienić wygląd promienia poziomego:


Linia

Ustawia kolor, poziom krycia i grubość promienia poziomego, a także styl linii promienia.

Pokaż cenę

Przełącza widoczność wartości ceny promienia poziomego na osi ceny.

Pokaż tekst

Kiedy pole wyboru Pokaż tekst jest aktywne, w polu tekstowym można wprowadzić tekst do wyświetlenia obok promienia poziomego. Kolor i krycie tekstu, rozmiar czcionki, atrybuty pogrubienia i kursywy można przypisać w listach rozwijanych obok pola wyboru. Menu rozwijane Wyrównanie tekstu pozwalają ustawić pozycję tekstu wzdłuż promienia poziomego.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz dokładnie ustawić położenie promienia poziomego, ustawiając jego położenie początkowe na skali ceny (ustawiając cenę) i skalę czasu (ustawiając numer taktu):  

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie promienia poziomego na wykresach z różnych przedziałów czasowych:

Alert

Możliwe jest ustawienie alertu, aby otrzymać powiadomienie o serii przekroczenia promienia poziomego na wykresie. Użyj ikony zegara na ruchomym pasku narzędzi do rysowania lub w menu prawym przyciskiem myszy na samym promieniu poziomym:

Następnie wybierz warunek, częstotliwość i preferowaną metodę powiadamiania i naciśnij Utwórz: