Pionowa Linia

Aplikacja

Pionowe linie są często używane do wyróżnienia niektórych fragmentów czasu w serii danych.

Styl

W oknie dialogowym Właściwości stylu można zmienić wygląd linii pionowej:

Linia

Może zmienić kolor i przezroczystość linii pionowej, a także jej grubość i styl linii.

Pokaż czas

Przełącza widoczność wartości czasu linii pionowej na osi poziomej.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz precyzyjnie ustawić położenie linii pionowej na skali czasu poprzez ustawienie numeru słupka:

# Słupka

Pozwala na precyzyjne umieszczenie linii pionowej za pomocą numeru słupka.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie rysowania linii pionowej na wykresach z różnych przedziałów czasowych:

Alert

Możliwe jest ustawienie alertu, aby otrzymać powiadomienie o przekroczeniu serii przez pionową linię na wykresie. Użyj ikony zegara na ruchomym pasku narzędzi do rysowania lub w menu prawym przyciskiem myszy na samym rysunku:

Następnie wybierz warunek, częstotliwość i preferowaną metodę powiadamiania i naciśnij Utwórz:

Możesz także narysować linię pionową za pomocą skrótu Alt+V: