Flag Mark

Flag Mark to proste narzędzie do oznaczania ważnych punktów na wykresie. Użytkownik może na przykład umieścić Znaki Flagi w najwyższych/najniższych punktach cenowych trendu:

Styl

Oznaczenie flagi ma domyślnie kolor zielony i stały rozmiar. Opcje zmiany cech stylu Flag Mark nie są jak dotąd dostępne.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz dokładnie ustawić pozycję znacznika flagi na skali ceny (poprzez ustawienie ceny) i osi czasu (poprzez ustawienie numeru słupka):

 

Widoczność 

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie rysunku flagi na wykresach z różnych przedziałów czasowych: