Pozycja Długa

Aplikacja

Narzędzie Pozycja długa umożliwia użytkownikowi ustawienie punktu wejścia i zajęcie od tego punktu pozycji długiej. Powyżej i poniżej tego poziomu cenowego będą znajdować się dwa pudełka; zielony dla strefy zysku i czerwony dla strefy strat. Użytkownik może ręcznie dostosować obie strefy, aby zmienić stosunek ryzyka do zysku.

 

Styl

Linie

Może zmienić kolor i grubość linii oddzielającej obszary zysku/straty oraz cele zysku i straty.

Kolor Stop

Ustawia kolor zakresu stop loss.

Kolor Target

Ustawia kolor docelowego zakresu zysku.

Tekst

Można wybrać kolor tekstu oraz rodzaj i rozmiar czcionki.

Współrzędne

Poziom Zysku

Można ręcznie wprowadzić żądany docelowy poziom zysku za pomocą tików lub dokładnej ceny.

Cena wejścia

Pozwala na precyzyjne umiejscowienie punktu wejścia transakcji.

Poziom Stop

Można ręcznie wprowadzić żądany poziom stop loss za pomocą tików lub dokładnej ceny.

Widoczność