Pozycja Krótka

Aplikacja

Narzędzie pozycji krótkiej umożliwia użytkownikowi ustawienie punktu wejścia i zajęcie krótkiej pozycji od tego punktu. Powyżej i poniżej tego poziomu cenowego będą znajdować się dwa pola; zielone dla strefy zysku i czerwone dla strefy strat. Użytkownik może ręcznie dostosować obie strefy, aby zmienić stosunek ryzyka do zysku.

Styl

Linie

Może zmienić kolor i grubość linii oddzielającej obszary zysku/straty oraz cele zysku i straty.

Zatrzymaj kolor

Ustawia kolor regionu stop loss.

Kolor docelowy

Ustawia kolor dla docelowego regionu zysku.

Tekst

Może wybrać kolor tekstu oraz typ i rozmiar czcionki.

Współrzędne

Poziom Stop poziom

Można ręcznie wprowadzić żądany poziom stop loss za pomocą tików lub dokładnej ceny.

Cena wejścia

Pozwala na precyzyjne umiejscowienie punktu wejścia transakcji.

Poziom zysku

Można ręcznie wprowadzić żądany docelowy poziom zysku za pomocą tików lub dokładnej ceny.