Tekst

Aplikacja

Instrument z polem tekstowym umożliwia użytkownikowi łatwe dodawanie adnotacji na wykresie. W przeciwieństwie do zakotwiczonego pola tekstowego, to standardowe pole tekstowe jest dołączone do określonego punktu na wykresie i przesuwa się wraz z nim, gdy użytkownik przewija go w przód lub w tył. Oznacza to, że pole tekstowe może zniknąć z widoku.

Styl

W oknie dialogowym Właściwości stylu można zmienić format tekstu i wygląd kontenera tekstu:

Opcje ogólne

Pozwala zmienić kolor tekstu i rozmiar czcionki. Możesz także wybrać pogrubienie i/lub kursywę tekstu.

Pole tekstowe

Zawartość tekstowa pola tekstowego do wpisania tutaj.

Tło

Przełącza poziom widoczności, koloru i krycia tła pola tekstowego.

Obramowanie

Przełącza widoczność obramowania pola tekstowego. Może również zmienić kolor obramowania.

Zawijanie tekstu

Włącza/wyłącza zawijanie tekstu w polu tekstowym.

Widoczność:

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie narzędzia Tekst na wykresach z różnych przedziałów czasowych: