OANDA - jak zacząć handlować i składać zlecenia?

Możesz handlować za pośrednictwem OANDA bezpośrednio ze strony wykresu, korzystając z konta demo lub live.

Żeby zacząć trading:

  • zaloguj się na pl.tradingview.com do swojego konta TradingView;
  • otwórz wykres, kliknij Terminal Transakcyjny na dole i wybierz OANDA;
  • wybierz swój typ konta i kliknij Kontynuuj;
  • zaloguj się do swojego konta na OANDA;
  • zaznacz konta, z których chcesz korzystać i gdy skończysz, kliknij Zezwól.


Po zalogowaniu do konta, na dole pojawią się 4 zakładki: Pozycje, Zlecenia, Podsumowanie Konta oraz Dziennik powiadomień. Zakładka Zlecenia zawiera filtr, który dla Twojej wygody sortuje wszystkie możliwe statusy zleceń. Szara linia z każdej kolumny wyświetla kluczowe wartości z Podsumowania Konta.


W prawym górnym rogu Panelu handlowego znajduje się menu z głównymi ustawieniami tradingowymi, przycisk służący do wylogowania się oraz przycisk służący do wyboru innego brokera. Jest tam również identyfikator Twojego konta oraz rozwijane menu do przełączania pomiędzy subkontami (jeżeli do identyfikatora jest przypisanych kilka kont).


Zlecenia można składać za pomocą menu kontekstowego wykresu lub panelu handlowego, menu Plus na wykresie lub za pomocą przycisków Kup/Sprzedaj.Po otwarciu formularza zlecenia możesz ustawić wartości “cena”, “stop loss” oraz “take profit” używając pipsów lub cen. Możesz także obliczyć “kwotę” ręcznie lub korzystając ze współczynnika risk/reward, jak również ustawić czas trwania zlecenia.