Jak mogę włączyć/wyłączyć panel rysowania?

Kliknij menu w lewym górnym rogu i korzystając z suwaka, włącz lub wyłącz panel rysowania.