Sklonowane linie nie są równoległe

Przyczyną braku równoległości linii może być zastosowanie logarytmicznej skali cenowej.

W trybie liniowym odległość pomiędzy znakami na skali cenowej jest zawsze taka sama, a klonowane linie są wyświetlane równolegle.

W skali logarytmicznej pozorna odległość między sąsiednimi znakami jest proporcjonalna do logarytmu stosunku ich wartości, dlatego też różni się ona w różnych częściach skali logarytmicznej.

Kiedy przesuwasz linię pionowo na wykresie z logarytmiczną skalą ceny, faktyczna długość linii jest zapisywana, ale wizualnie może się zmienić, z powodu różnych kroków skali ceny w różnych jej częściach. 

Ponieważ długość rzutu pionowego linii podczas przesuwania linii w pionie zmienia się, a długość rzutu poziomego pozostaje niezmieniona, zmienia się kąt nachylenia linii.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku klonowania linii na skali logarytmicznej: jeśli sklonowana linia zostanie przesunięta pionowo względem oryginału, ich kąty nachylenia będą się różnić. W związku z tym nie będą one równoległe.