Price Volume Trend (PVT)

Definicja

Wskaźnik trendu wolumenu cen (PVT) jest wskaźnikiem opartym na impecie, używanym do pomiaru przepływu pieniędzy. PVT jest podobne do innego narzędzia analizy technicznej; On Balance Volume (OBV) w tym znaczeniu, że jest akumulacją objętości. Podczas gdy OBV dodaje lub odejmuje całkowity dzienny wolumen w zależności od tego, czy był to dzień wzrostowy czy spadkowy, PVT dodaje lub odejmuje tylko część dziennego wolumenu. Wielkość wolumenu dodanego lub odjętego od sumy PVT zależy od wielkości wzrostu lub spadku ceny bieżącego dnia w porównaniu z zamknięciem dnia poprzedniego. Price Volume Trend (PVT) może być używany przede wszystkim do potwierdzania trendów, a także wykrywania możliwych sygnałów handlowych z powodu rozbieżności.

Obliczenia

PVT = [((BieżąceZamknięcie - PoprzednieZamknięcie) / PoprzednieZamknięcie) x Wolumen] + PoprzedniPVT

Podstawy

Price Volume Trend (PVT) służy do pomiaru pędu lub presji kupna i sprzedaży. Kiedy wolumen skorygowany ceną w dni wzrostu przewyższa wolumen skorygowany ceną w dni spadków, wówczas PVT rośnie. Kiedy wolumen skorygowany ceną w dni spadków przewyższa wolumen skorygowany ceną w dni wzrostów, wówczas PVT spada. Oznacza to, że kiedy PVT rośnie, rośnie presja kupna, a kiedy PVT spada, wtedy rośnie presja sprzedaży. Podstawowa teoria stojąca za wskaźnikiem Price Volume Trend polega na tym, że wolumen poprzedza cenę. Jest to istotne, ponieważ pozwala na wykorzystanie PVT do kilku różnych celów. Może być używany do ogólnej identyfikacji lub potwierdzenia trendu. Można go również wykorzystać do przewidywania ruchu cen po rozbieżnościach.

Na co zwracać uwagę

Identyfikacja trendu

Price Volume Trend (PVT), podobnie jak On Balance Volume (OBV), jest przydatny do identyfikacji lub potwierdzania ogólnych trendów rynkowych. Może to być pomocne przy potwierdzaniu sygnałów lub konfiguracji generowanych przez dodatkowe sygnały, które polegają na możliwości identyfikacji trendu, aby były skuteczne. Ponadto, opierając się na teorii, że wahania dodatniego lub ujemnego przepływu wolumenu skorygowanego o cenę (presja kupna i sprzedaży) poprzedzają zmiany ceny, PVT może również zidentyfikować potencjalne odwrócenie trendu. Wielu analityków technicznych uważa, że PVT jest dokładniejszym odzwierciedleniem warunków rynkowych, ponieważ wolumen jest dostosowany do ceny. Często PVT bardzo dokładnie odzwierciedla ruchy cen na rynku.

Dywergencja

Dywergencja występuje, gdy ruch ceny nie jest potwierdzony przez wskaźnik. W wielu przypadkach te rozbieżności mogą wskazywać na potencjalne odwrócenie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę przesłankę stojącą za wskaźnikiem PVT, która jest dodatnia i ujemna, skorygowane o ceny wahania wolumenu poprzedzają zmiany cen.

Bycza dywergencja PVT występuje, gdy cena spada, ale PVT rośnie.

Niedźwiedzia dywergencja PVT występuje, gdy cena rośnie, ale PVT spada.

Podsumowanie

Price Volume Trend (PVT) to dobre narzędzie analizy technicznej do mierzenia presji kupna i sprzedaży. Wiele osób uważa, że presja kupna i sprzedaży poprzedza zmiany cen, co czyni ten wskaźnik wartościowym. Zwłaszcza dywergencje należy zawsze odnotowywać jako możliwe odwrócenie obecnego trendu. Należy pamiętać, że ten wskaźnik jest bardzo podobny do wskaźnika On Balance Volume (OBV). Jednak często jest postrzegany jako ściślej powiązany z bieżącymi ruchami cen, ponieważ gromadzi wolumen dostosowany do ceny, a nie całkowity wolumen. Jednak podobnie jak w przypadku większości wskaźników, najlepiej jest używać PVT z dodatkowymi narzędziami analizy technicznej.

Styl

PVT

Może przełączać widoczność PVT, a także widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą aktualną wartość ADL. Może również wybrać kolor ADL, grubość linii i typ wizualny (linia jest domyślna).