Wykresy Przełamania Linii

Definicja

Wykresy przełamania linii naśladują japoński styl wykresów podobny do wykresów Kagi i Renko, ponieważ pomijają interwały czasowe i koncentrują się wyłącznie na ruchach cen. Wykresy przełamania linii są zbudowane z serii słupków w górę i w dół (nazywanych liniami). Oczywiście linie w górę reprezentują ceny rosnące, podczas gdy linie w dół reprezentują ceny spadające. Kluczem do korzystania z wykresów podziału linii jest ustawienie liczby linii zdefiniowane przez użytkownika. Wykres Line Break bierze aktualną cenę zamknięcia i porównuje ją z ceną zamknięcia poprzedniej linii. Najczęstszym ustawieniem liczby linii jest 3. Oznacza to, że cena zamknięcia bieżącej linii jest porównywana z ceną zamknięcia linii 2 okresu temu. Jeśli aktualna cena jest wyższa, jest to linia w górę, a jeśli jest niższa, jest to linia w dół. Jeśli bieżąca cena zamknięcia jest taka sama lub ruch w przeciwnym kierunku nie jest wystarczająco duży, aby uzasadnić odwrócenie, wówczas nie rysuje się nowej linii.

Rodzaje linii

Istnieją tylko cztery rodzaje linii

  1. Linie w górę — Forma podczas trendu wzrostowego.
  2. Spadki — Forma podczas trendu spadkowego.
  3. Rzutowane linie — W ramach czasowych w ciągu dnia potencjalna linia wzrostowa, która utworzyłaby się na podstawie bieżącej ceny (przed ustaleniem faktycznej ceny zamknięcia).
  4. Projektowane linie w dół — W ciągu dnia potencjalna linia spadkowa, która powstałaby na podstawie bieżącej ceny (przed ustaleniem faktycznej ceny zamknięcia).

Metoda obliczania linii

Każda nowa cena zamknięcia ma trzy możliwe wyniki

  1. Nowa linia, ten sam kolor — Kiedy cena porusza się w tym samym kierunku.
  2. Nowa linia, inny kolor — Gdy zmiana ceny jest wystarczająco duża, aby uzasadnić cofnięcie.
  3. Brak nowej linii — Kiedy cena się nie zmienia lub odwrócenie nie jest wystarczająco duże, aby uzasadnić nową linię.

Użytkownik określa wartość Liczby Linii. Bieżące zamknięcie jest następnie porównywane z zamknięciem poprzedniej linii. Jeśli 3 jest wartością zdefiniowaną przez użytkownika, to bieżące zamknięcie jest porównywane z zamknięciem sprzed 2 linii (bieżąca linia plus 2 poprzednie linie daje w sumie 3). Odpowiednia linia jest następnie rysowana (lub nie) w oparciu o powyższe wytyczne.

Wykorzystanie wykresów podziału linii

Podobnie jak wykresy Kagi i wykresy Renko, wykresy łamania linii są popularne ze względu na sposób, w jaki odfiltrowują szumy i sprawiają, że ruchy cen są łatwe do przyswojenia i zrozumienia. Niektóre z typowych zastosowań wykresów przełamania linii to znajdowanie wsparcia i oporu, wykrywanie wybić i odkrywanie klasycznych formacji wykresów.

Wsparcie i opór — Wykresy przełamania linii często ujawniają obszary wsparcia i oporu.

Wybicia — Wybicia pojawiają się, gdy słupki zaczynają generować się w określonym kierunku po okresie handlu w zakresie wsparcia i oporu.

Klasyczne Formacje Wykresów — w przypadku wykresów, które odfiltrowują czas i skupiają się wyłącznie na cenie, takich jak wykresy łamania linii, często można dostrzec klasyczne wzorce wykresów.

Określone opcje Wykresów Przełamania Linii w TradingView

Słupki wzrostowe — Zmień kolor i obramowanie słupków wzrostowych.

Słupki spadkowe — Zmień kolor i obramowanie słupków spadkowych.

Przewidywane słupki wzrostowe — Zmień kolor i obramowanie przewidywanych słupków wzrostowych.

Przewidywane słupki spadkowe— Zmień kolor i obramowanie przewidywanych słupków spadkowych.