Wykresy Kagi

Definicja

Wykresy Kagi to specyficzny rodzaj wykresów składających się z pionowych linii (zielonych w górę i czerwonych w dół) oraz małych poziomych linii, które je łączą. Podobnie jak wykresy Renko, wykresy Kagi nie uwzględniają czasu. Przedziały czasowe są całkowicie odrzucone, ponieważ wykresy Kagi biorą pod uwagę tylko price action. Słowo Kagi wywodzi się z japońskiej sztuki drzeworytu. Kagi lub Klucz to prowadnica w kształcie litery L używana do prawidłowego wyrównywania papieru do drukowania. Z tego powodu wykresy Kagi są czasami nazywane wykresami kluczowymi. Założenie Kagi Charts jest dość proste. Zasadniczo od punktu początkowego (zwykle od pierwszej ceny zamknięcia) linie są rysowane wyłącznie w oparciu o price action. Linie Wzrostowe (zwane także liniami yang) powstają podczas trendów wzrostowych, podczas gdy linie Spadkowe (linie yin) powstają podczas trendów spadkowych.

Tak długo, jak ceny będą się poruszać w obecnym kierunku, bieżąca linia wzrostowa lub bieżąca linia spadkowa będą kontynuowane. Gdy cena wystarczająco się odwróci (niezbędna kwota odwrócenia zostanie ustalona przez inwestora), rysowana jest linia pozioma, a następnie rysowana jest linia w kierunku przeciwnym do poprzedniej linii, zatrzymując się na nowej cenie zamknięcia.

Rodzaje linii

Istnieje pięć różnych typów linii, które można narysować na wykresie Kagi.

  1. Linie wzrostowe (linie Yang) — Forma podczas trendu wzrostowego.
  2. Linie spadkowe (linie Yin) — Forma podczas trendu spadkowego.
  3. Przewidywane liniewzrostowe — W ramach czasowych intraday potencjalna linia wzrostowa, która utworzyłaby się na podstawie bieżącej ceny (przed ustaleniem faktycznej ceny zamknięcia).
  4. Przewidywane linie spadkowe — W ramach czasowych intraday potencjalna linia spadkowa, która powstałaby na podstawie bieżącej ceny (przed ustaleniem faktycznej ceny zamknięcia).
  5. Linie poziome — Linie rysowane, gdy linia zmienia kierunek. Kiedy linia wzrostowa zmienia się w spadkową, linia pozioma jest uważana za ramię. Kiedy linia spadkowa zmienia się we wzrostową, linia pozioma nazywana jest talią.

Metody obliczania linii

Wykresy TradingView Kagi wykorzystują wartości bezwzględne do określenia odwrócenia linii. Ruch ceny w kierunku przeciwnym do bieżącej linii, który przekracza zdefiniowaną przez użytkownika wartość odwrócenia, spowoduje utworzenie poziomego ramienia lub talii wraz z nową linią. Zaletą używania wartości bezwzględnych jest to, że jest to bardzo proste i łatwo przewidzieć, kiedy i gdzie utworzą się nowe linie. Wadą jest to, że wybranie prawidłowej wartości odwrócenia dla określonego instrumentu wymaga trochę eksperymentów.

Zastosowania wykresów Kagi

Wykresy Kagi są popularnym wyborem do tworzenia wykresów ze względu na łatwość interpretacji. Ponieważ w ogóle nie biorą pod uwagę przedziałów czasowych, mają sposób na uwzględnienie związanych z nimi szumów. Kiedy ruch cen jest jedyną zmienną, która ma znaczenie, tworzenie nowych linii nabiera znaczenia. Ruchy cen zazwyczaj muszą być znaczne, aby zarejestrować zmianę linii, dlatego zawsze należy je odnotowywać. Naturalne, niewielkie wahania cen, które występują naturalnie w czasie, można zatem pominąć. Niektóre typowe, codzienne zastosowania wykresów Kagi to podstawowe sygnały transakcyjne odwrócenia linii, wykrywanie wsparcia i oporu oraz wzorzec odwrócenia oparty na sekwencji.

Odwrócenie linii wzrostowej/spadkowej Steve Nison, który przyniósł popularność Wykresom Kagi, zaproponował najbardziej podstawową interpretację wykresów. To proste, kupuj w yang, sprzedawaj w yin. Zasadniczo kupuj po kursie odwrotnym do linii wzrostowej i sprzedawaj po kursie odwrotnym do linii spadkowej.

Wsparcie i opór —  Często wykresy Kagi ujawniają obszary wsparcia i oporu.

Sam Nison zaproponował sygnał tradingowy, który polega na czekaniu na sekwencję dziewięciu (przeważnie) kolejnych ramion lub talii. Traderzy powinni wtedy szukać okazji do odwrócenia po narysowaniu dziewiątego ramienia lub talii.

Opcje specyficzne dla wykresu Kagi w TradingView

Słupki wzrostowe — zmień kolor i obrys Słupków Wzrostowych.

Słupki spadkoweł — zmień kolor i obrys Słupków Spadkowych.

Przewidywane słupki wzrostowe — zmień kolor i obrys przewidywanych słupków wzrostowych.

Przewidywane słupki spadkowe — zmień kolor i obrys przewidywanych słupków spadkowych.

Kwota odwrócenia — ta wartość określa rozmiar ruchu potrzebny do narysowania nowej linii w innym kierunku.