Kanały Keltnera (KC)

Definicja

Kanały Keltnera (KC) to wskaźnik wstęgowy podobny do wstęg Bollingera i kopert średnich kroczących. Wskaźnik ten składa się linii środkowej oraz górnej i dolnej koperty (odpowiednio powyżej i poniżej linii środkowej). Linię środkową stanowi średnia ruchoma ceny dla zdefiniowanego przez użytkownika przedziału czasowego - powszechnie stosuje się prostą bądź wykładniczą średnią ruchomą. Górna i dolna koperta znajdują się w ściśle określonej odległości od linii środkowej, obliczonej przez zastosowanie wybranego wskaźnika i mnożnika (mnożnik ten dobiera użytkownik). Jako wskaźnik stosować można zakres zmienności dziennej ceny, choć najczęściej stosuje się średnią zasięgu rzeczywistego (ATR).

Historia

Podstawową ideę wskaźnika Kanały Keltnera przedstawił Chester Keltner in w swojej książce z 1960 roku How to Make Money in Commodities. Od tego czasu jego pomysły zostały rozszerzone i uproszczone, przede wszystkim przez Lindę Bradford Raschke. Raschke spopularyzowała wykorzystanie wykładniczej średniej kroczącej dla linii środkowej i użycie ATRange dla wstęg.

Obliczenia

W tym przykładzie używamy 20-okresowej EMA oraz Average True Range i mnożnik 2:

Podstawa = 20-okresowa EMA
Górna Wstęga = 20-okresowa EMA + (2 X ATR)
Dolna Wstęga = 20-okresowa EMA - (2 X ATR)

Podstawy

Podobnie jak każdy wskaźnik, który opiera się na średniej kroczącej, Kanały Keltnera (KC) są wskaźnikiem opóźnionym. Średnie kroczące z natury pozostają w tyle za ceną i tak samo jest w przypadku wszystkich wstęg i kopert obliczanych na podstawie średniej kroczącej. Głównymi zdarzeniami, na które należy zwrócić uwagę podczas korzystania z Kanałów Keltnera, są wybicia górnej lub dolnej wstęgi. Przełamanie górnej linii oznacza warunki wykupienia. Przełamanie dolnej linii oznacza warunki wyprzedania.

Miej na uwadze, że przy korzystaniu z Kanałów Keltnera, warunki wykupienia i wyprzedania są często oznaką siły. Podczas jasno określonego trendu, warunki wykupienia i wyprzedania mogą oznaczać siłę. W takiej sytuacji obecny trend się umocni i będzie kontynuowany. Działa to nieco inaczej w przypadku trendu bocznego. Kiedy rynek jest w trendzie bocznym, po wystąpieniu warunków wykupienia lub wyprzedania często następuje powrót ceny do średniej kroczącej (linia środkowa).

Na co zwracać uwagę

Potwierdzenie Trendu

Jak wcześniej wspomniano, podczas wyraźnie określonego trendu, przebicie górnej lub dolnej wstęgi może być oznaką siły trendu.

W trendzie wzrostowym, wybicie powyżej górnej wstęgi może być postrzegane jako oznaka siły i tendencja wzrostowa prawdopodobnie będzie się utrzymywać.

W trendzie spadkowym, przebicie poniżej dolnej wstęgi może być postrzegane jako oznaka siły i tendencja spadkowa prawdopodobnie będzie się utrzymywać.

Wykupienie i Wyprzedanie

Gdy rynek jest wzburzony lub trwa trend boczny, Kanały Keltnera mogą być użyteczne do zidentyfikowania warunków wykupienia i wyprzedania. Zaistnienie tych warunków może zazwyczaj prowadzić do korekt ceny, podczas których cena cofa się w kierunku średniej kroczącej (linia środkowa).

Podsumowanie

Jeśli chodzi o identyfikację trendu i określanie poziomów wykupienia i wyprzedania, to wskaźnik Kanały Keltnera robi to skutecznie. Jest to jeden z wielu wskaźników wstęgowych, który realizuje to zadanie na swój sposób. Chociaż Kanały Keltnera mogą być używane samodzielnie, najlepiej jest ich używać z dodatkowymi narzędziami analizy technicznej. Analiza historyczna może być również pomocna przy próbie określenia właściwych parametrów przy ustawianiu wskaźnika. Różne papiery wartościowe mogą wymagać innego mnożnika w celu dostosowania szerokości wstęg.

Argumenty

Ramy czasowe wskaźnika

Określa ramy czasowe, dla których obliczany jest wskaźnik. Ta opcja umożliwia obliczenie KC na podstawie danych z innego przedziału czasowego, np. mając KC obliczone na wykresie 1H, zostanie wyświetlone na wykresie 5m.

Długość

Okres czasu, który ma być użyty do obliczenia średniej kroczącej (MA), która jest podstawą dla Górnej i Dolnej Wstęgi (wartością domyślną jest 20).

Mnożnik

Mnożnik, który zostanie wykorzystany do obliczania wstęg.

Źródło

Określa które dane z każdego słupka zostaną wykorzystane do obliczeń. Wartością domyślną jest zamknięcie.

Wykładnicza MA

Określa, czy jako podstawa zostanie użyta prosta czy też wykładnicza średnia krocząca.

Styl Wstęg

Określa, czy do wstęg zostanie użyty zakres high/low czy average true range.

Długość ATR

Okres czasu, który ma być używany do obliczania średniego rzeczywistego zakresu.

Styl

Górna

Przełącza widoczność górnej wstęgi, jak również widoczność linii cenowej wskazującej aktualną wartość górnej wstęgi. Pozwala także wybrać kolor, grubość linii i typ wizualny górnej wstęgi (linia jest wartością domyślną).

Podstawa

Przełącza widoczność podstawy, jak również widoczność linii cenowej wskazującej aktualną wartość podstawy. Pozwala także wybrać kolor, grubość linii i typ wizualny podstawy (linia jest wartością domyślną).

Dolna

Przełącza widoczność dolnej wstęgi, jak również widoczność linii cenowej wskazującej aktualną wartość dolnej wstęgi. Pozwala także wybrać kolor, grubość linii i typ wizualny dolnej wstęgi (linia jest wartością domyślną).

Tło

Przełącza widoczność koloru tła wewnątrz kopert. Pozwala również zmienić sam kolor oraz przezroczystość.