Kanały Donchiana (DC)

Definicja

Kanały Donchiana (DC) to wskaźnik stosowany w analizie technicznej do wyznaczania zmienności kursów na rynkach. DC to wskaźnik o charakterze wstęgowym, podobnie jak Wstęgi Bollingera. Wskaźniki te, oprócz określania zmienności na danym rynku, stosowane są przede wszystkim w celu identyfikacji potencjalnych przełamań lub sytuacji wykupienia/wyprzedania rynku, co ma miejsce w przypadku osiągnięcia przez cenę górnej bądź dolnej wstęgi. Wskaźnik generuje odpowiednie sygnały, jeśli zaistnieją któreś z powyższych okoliczności. 

Historia

Wskaźnik Kanały Donchiana (DC) stworzył słynny trader surowców Richard Donchian. Donchian stał się znany jako Ojciec podążania za trendem.

Obliczenia

W tym przykładzie korzystamy z okresu 20-dniowego, który jest bardzo często używanym interwałem.

Górny Kanał = 20-dniowe maksimum
Dolny Kanał = 20-dniowe minimum
Środkowy Kanał = (20-dniowe maksium + 20-dniowe minimum)/2

Podstawy

Kanały Donchiana to jeden z najłatwiejszych wskaźników do obliczenia i zrozumienia. Wskaźnik po prostu bierze określoną przez użytkownika liczbę okresów (np. 20 dni) i oblicza górną i dolną wstęgę. Górna wstęga to maksymalna cena dla danego okresu. Dolna wstęga to minimalna cena dla danego okresu. Linia środkowa jest po prostu średnią z tych dwóch cen.

Główną funkcją Kanałów Donchiana jest pomiar zmienności. Kiedy zmienność jest wysoka, wstęgi się rozszerzają, a kiedy jest niska, wstęgi stają się węższe. Gdy cena dotyka lub przebija jedną z wstęg, wskazuje to na stan wykupienia lub wyprzedania. Może to zasadniczo skutkować jedną z dwóch rzeczy. Po pierwsze, obecny trend został potwierdzony, a przełamanie spowoduje znaczący ruch ceny w tym samym kierunku. Druga sytuacja jest taka, że trend został już potwierdzony, a przełamanie wskazuje na możliwe małe odwrócenie trendu przed kontynuacją w tym samym kierunku.

Na co zwracać uwagę

Potwierdzenie trendu

W jasno określonym trendzie wystąpienie wykupienia lub wyprzedania często może być znaczącą oznaką siły.

W trendzie wzrostowym ruch ceny w obszar wykupienia może oznaczać wzmocnienie siły trendu.

W trendzie spadkowym ruch ceny w obszar wyprzedania może oznaczać wzmocnienie siły trendu.

Wykupienie/Wyprzedanie (Overbought/Oversold)

W trendzie wzrostowym cena może się krótkoterminowo znaleźć w strefie wyprzedania. Może to również wskazywać na umocnienie trendu.

W trendzie spadkowym cena może się krótkoterminowo znaleźć w strefie wykupienia. Może to również wskazywać na umocnienie trendu.

Podsumowanie

Wskaźnik Kanały Donchiana (DC) mierzy zmienność, aby ocenić, czy rynek jest w stanie wykupienia lub wyprzedania. Należy pamiętać, że Kanały Donchiana osiągają najlepsze wyniki przede wszystkim w jasno określonym trendzie. W trendzie wzrostowym ruch ceny w obszar wykupienia może oznaczać wzmocnienie siły trendu (szczególnie jeśli ruchy te występują często podczas trwania trendu). W trendzie spadkowym częste ruchy ceny w obszar wykupienia mogą również wskazywać na umocnienie trendu. Ponadto podczas trendu wzrostowego (spadkowego), ruchy do strefy wyprzedania (wykupienia) mogą mieć charakter tymczasowy i ogólny trend będzie kontynuowany. Ogromną rolę w maksymalnym wykorzystaniu Kanałów Donchaina stanowi pewność co do ogólnego trendu. Wskaźnik ten może być używany z dodatkowymi narzędziami analizy technicznej, takimi jak linie trendu lub wskaźnik Ruchu Kierunkowego (DMI).

Wejścia

Długość

Okres czasu, który ma być użyty do obliczenia Kanałów Donchiana (wartość domyślna to 20).

Offset

Zmiana tej liczby spowoduje, że Kanały Donchiana będą przesuwane w przód lub w tył w stosunku do bieżącego rynku. Domyślnie jest to wartość 0. 

Interwał czasowy

Określa interwał czasowy, na którym jest obliczany wskaźnik. Ta opcja pozwala obliczać VWAP na podstawie danych z innego interwału czasowego, na przykład obliczyć VWAP na wykresie 1-godzinnym i wyświetlić go na wykresie 5-minutowym.

Czekaj na zamknięcie interwału czasowego.

Określa zachowanie wskaźnika, gdy interwał czasowy wskaźnika jest wyższy niż na wykresie. Gdy opcja "Czekaj na zamknięcie interwału czasowego" jest zaznaczona, wartości z wyższego interwału czasowego pojawiają się i są łączone na wykresie dopiero po zakończeniu wyższego interwału czasowego.

Styl

Podstawa

Przełącza widoczność linii środkowej, jak również widoczność linii cenowej wskazującej aktualną wartość linii środkowej. Pozwala także wybrać kolor, grubość linii i typ wizualny linii środkowej (linia jest wartością domyślną).

Górna

Przełącza widoczność górnej wstęgi, jak również widoczność linii cenowej wskazującej aktualną wartość górnej wstęgi. Pozwala także wybrać kolor, grubość linii i typ wizualny górnej wstęgi (linia jest wartością domyślną).

Dolna

Przełącza widoczność dolnej wstęgi, jak również widoczność linii cenowej wskazującej aktualną wartość dolnej wstęgi. Pozwala także wybrać kolor, grubość linii i typ wizualny dolnej wstęgi (linia jest wartością domyślną).

Tło

Przełącza widoczność koloru tła wewnątrz wstęg. Pozwala również zmienić sam kolor oraz przezroczystość.