Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI)

Definicja

Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) jest w istocie połączeniem trzech różnych wskaźników: linii ADX, linii kierunkowej dodatniej (+DI) oraz linii kierunkowej ujemnej (-DI). Celem wskaźnika ADX jest ustalenie, czy rynek znajduje się w trendzie, czy też nie. Wskaźnik ten w ogóle nie uwzględnia kierunku trendu, dlatego też uzupełnia się go o linie +DI i -DI, które pozwalają określić kierunek trendu. Dzięki połączeniu tych trzech wskaźników powstaje narzędzie, które umożliwia analitykom technicznym określanie zarówno siły trendu, jak i jego kierunku.

Historia

J. Welles Wilder stworzył DMI i opisał go w swojej książce New Concepts in Technical Trading Systems. Książka ta została opublikowana w 1978 r. i zawierała kilka jego klasycznych obecnie wskaźników, takich jak: Relative Strength Index, Average Directional Index oraz Parabolic SAR. Podobnie jak wspomniane wskaźniki, DMI jest nadal szeroko stosowany i ma duże znaczenie w świecie analizy technicznej.

Obliczenia

Obliczenie DMI można podzielić na dwie części. Najpierw obliczane są współczynniki + DI i -DI, a następnie ADX. Aby obliczyć +DI i -DI musisz znaleźć +DM i -DM (Directional Movement). +DM oraz -DM oblicza się, wykorzystując Maksimum, Minimum i Zamknięcie dla każdego okresu. Wtedy możesz obliczyć:

Obecne Maksimum - Poprzednie Maksimum = Ruch w górę
Poprzednie Minimum - Obecne Minimum = Ruch w dół

Jeżeli Ruch w górę > Ruch w dół oraz Ruch w górę > 0, to +DM = Ruch w górę, lub +DM = 0
Jeżeli Ruch w dół > Ruch w górę oraz Ruch w dół > 0, to -DM = Ruch w dół, lub -DM = 0

Po obliczeniu bieżących +DM i -DM, można obliczyć i wykreślić linie +DM i -DM na podstawie liczby zdefiniowanych przez użytkownika okresów.

+DI = 100 razy Wykładnicza średnia krocząca (EMA) z (+DM / Average True Range)
-DI = 100 razy Wykładnicza średnia krocząca (EMA) z (-DM / Average True Range)

Teraz gdy zostały obliczone +DX i -DX, ostatnim krokiem jest obliczenie ADX.

ADX = 100 razy Wykładnicza średnia krocząca (EMA) z wartości bezwzględnej z (+DI - -DI) / (+DI + -DI)

Podstawy

DMI osiąga wartości od 0 do 100 i jest używany do pomiaru siły aktualnego trendu. +DI oraz -DI są następnie wykorzystywane do pomiaru kierunku. W połączeniu wskaźniki te mogą dostarczyć cennych informacji. Ogólna interpretacja jest taka, że podczas silnego trendu (ADX powyżej 25, ale to zależy od interpretacji analityka), gdy +DI jest powyżej -DI, to oznacz rynek byka. Gdy -DI jest powyżej +DI, to oznacz rynek niedźwiedzia.
Jedną z rzeczy, które należy wziąć pod uwagę jest to, że to, co określają wartości DMI, zależy od interpretacji inwestora. Dopuszczalne wartości mogą się różnić w zależności od badanego instrumentu finansowego, dlatego rozsądnie byłoby przeprowadzić analizę historyczną. Analityk techniczny może podejmować lepsze decyzje w oparciu o to, co wydarzyło się na przykładach historycznych.

Na co zwracać uwagę

Siła Trendu

Najbardziej podstawowym zastosowaniem DMI jest analiza siły trendu. Aby przeanalizować siłę trendu, należy skupić się na linii ADX, a nie na liniach +DI lub -DI. Wilder uważał, że odczyt DMI powyżej 25 wskazuje na silny trend, podczas gdy odczyt poniżej 20 wskazuje na słaby trend lub jego brak. Odczyt pomiędzy tymi dwiema wartościami byłby uważany za nieokreślony. Jednak, jak wspomniano wcześniej, doświadczony trader nie przyjąłby wartości 25 i 20 i nie stosowałby ich w każdej sytuacji. To, co można uznać za naprawdę silny lub słaby trend, zależy od badanego instrumentu finansowego. W określeniu odpowiednich wartości może pomóc analiza historyczna.

Należy również pamiętać, że Wilder opracował DMI do stosowania z walutami i towarami, które są zazwyczaj bardziej zmienne niż akcje i mają silniejsze trendy. Wpłynie to na określenie, które wartości są odpowiednie nie tylko do analizy siły trendu, ale także dla wszelkich generowanych sygnałów.

Przecięcia

Przecięcia DI są znaczącym sygnałem handlowym generowanym przez DMI. Dla każdego przecięcia istnieje określony zestaw warunków.

Bycze przecięcie DI
  1. ADX musi być powyżej 25 (silny trend. Wartość jest określana przez tradera)
  2. +DI przecina -DI od dołu do góry.
  3. Stop Loss należy ustawić poniżej minimum bieżącego dnia. Nie należy rezygnować z sygnału, dopóki minimum dnia nie zostanie naruszone, nawet jeżeli -DI znowu przetnie +DI
  4. Siła sygnału rośnie wraz ze wzrostem ADX.
  5. Jeśli ADX się wzmocni, trader powinien użyć trailing stop.

Niedźwiedzie przecięcie DI
  1. ADX musi być powyżej 25 (silny trend. Wartość jest określana przez tradera)
  2. -DI przecina +DI od dołu do góry.
  3. Stop Loss należy ustawić powyżej maksimum bieżącego dnia. Nie należy rezygnować z sygnału, dopóki maksimum dnia nie zostanie naruszone, nawet jeżeli +DI znowu przetnie -DI
  4. Siła sygnału rośnie wraz ze wzrostem ADX.
  5. Jeśli ADX się wzmocni, trader powinien użyć trailing stop.

Podsumowanie

Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) to kolejny dość cenny wskaźnik analizy technicznej wprowadzony przez Wildera. Podejmuje on bardzo złożony temat siły i kierunku trendu i oblicza go w bardzo prosty i przejrzysty sposób. Kluczowym założeniem korzystania z DMI jest to, że mimo iż może on dostarczać wysokiej jakości informacji, a nawet sygnałów handlowych, nie jest on bardzo łatwym wskaźnikiem do opanowania. Aby w pełni wykorzystać DMI, analityk techniczny będzie musiał stale badać i dostosowywać sposób wykorzystania tego wskaźnika. Połączenie wiedzy o tym, jak działa DMI i znajomość jego możliwości, wraz z rozsądną ilością analizy historycznej i doświadczenia, pomoże traderowi uczynić DMI dobrym dodatkiem do strategii handlowej.

Argumenty

ADX

Okres czasu, który ma być użyty do obliczenia ADX ze składnikiem wygładzającym (wartość domyślna to 14).

Długość DI

Okres czasu, który ma być użyty do obliczenia DI (wartość domyślna to 14).

Styl

ADX

Przełącza widoczność linii ADX, jak również widoczność linii cenowej wskazującej aktualną wartość linii ADX. Pozwala także wybrać kolor, grubość linii i typ wizualny linii ADX (linia jest wartością domyślną).

+DI

Przełącza widoczność linii +DI, jak również widoczność linii cenowej wskazującej aktualną wartość linii +DI. Pozwala także wybrać kolor, grubość linii i typ wizualny linii +DI (linia jest wartością domyślną).

-DI

Przełącza widoczność linii -DI, jak również widoczność linii cenowej wskazującej aktualną wartość linii -DI. Pozwala także wybrać kolor, grubość linii i typ wizualny linii -DI (linia jest wartością domyślną).

Precyzja

Określa liczbę miejsc po przecinku wartości wskaźnika przed zaokrągleniem. Im większa jest ta liczba, tym więcej miejsc po przecinku znajdzie się na wartości wskaźnika.