Średnia cena ważona wolumenem (VWAP)

Średnia cena ważona wolumenem (VWAP) to narzędzie analizy technicznej stosowane do mierzenia średniej ceny instrumentu przy uwzględnieniu wolumenu w postaci współczynnika wagowego. Wskaźnik VWAP stosowany jest najczęściej na wykresach dla sesji jednodniowych jako metoda wyznaczania ogólnego kierunku zmian cen w ramach danego dnia. Wskaźnik ten zbliżony jest w kontekście zastosowania do średniej ruchomej, gdyż podobnie jak to ostatnie narzędzie pozwala wnioskować o zachowaniu się cen - gdy cena instrumentu przekracza wartość wskazywaną przez VWAP oznacza to, że ceny rosną, natomiast gdy cena jest mniejsza od wartości VWAP, ceny maleją. Wskaźnik ten jest najczęściej stosowany przez analityków technicznych do identyfikacji trendów rynkowych.

Obliczenia

Aby obliczyć VWAP, należy wykonać następujące 5 kroków:

 1. Oblicz średnią cenę dla danego okresu.
  [(High + Low + Close)/3)]
 2. Pomnóż średnią cenę przez wolumen okresu.
  (Typical Price x Volume)
 3. Oblicz skumulowaną sumę średniej ceny.
  Cumulative(Typical Price x Volume)
 4. Oblicz skumulowaną sumę wolumenu.
  Cumulative(Volume)
 5. Podziel skumulowane sumy.
  VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)

Podstawy

Wskaźnik Średnia cena ważona wolumenem jest podobny do średniej ruchomej w tym sensie, że kiedy ceny rosną, to znajdują się powyżej linii wskaźnika, a kiedy spadają, znajdują się poniżej linii wskaźnika. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak na średniej kroczącej, na VWAP również mogą występować opóźnienia. Opóźnienie jest nieodłącznym elementem wskaźnika, ponieważ obliczenie średniej odbywa się na podstawie danych historycznych. 

VWAP może być używany w dowolnym przedziale czasowym: intraday (sekundy, minuty, godziny), tydzień, miesiąc, rok, dekada, wiek. Jeżeli na przykład wybierzesz interwał tygodniowy, suma wartości będzie się kumulować począwszy od pierwszego dnia handlowego każdego tygodnia.

Czego szukać

Identyfikacja trendu

Identyfikacja trendu jest główną zaletą stosowania wskaźnika średniej ceny ważonej wolumenem. Założenie to jest bardzo proste, ale może być bardzo użyteczne, szczególnie gdy jest używane do potwierdzania sygnałów handlowych.

Trend byka charakteryzuje się tym, że ceny znajdują się powyżej VWAP.

Trend niedźwiedzia charakteryzuje się tym, że ceny znajdują się poniżej VWAP.

Trend boczny charakteryzuje się tym, że ceny znajdują się poniżej i powyżej VWAP.

Podsumowanie

Średnia cena ważona wolumenem jest interesującym wskaźnikiem, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych narzędzi analizy technicznej, najlepiej nadaje się do analizy intraday. Jest to solidna metoda określania trendu bazowego dla okresu intraday. Kiedy cena znajduje się powyżej VWAP, trend jest rosnący, a kiedy jest poniżej VWAP, trend jest malejący. Wskaźnik ten ma jednak wadę. Pomimo tego, że jest on wykorzystywany głównie na danych intraday, może wystąpić duże opóźnienie między wskaźnikiem a ceną. Wskaźnik rozpoczyna obliczanie na otwarciu i kończy obliczanie na zamknięciu. Dlatego też, dla wykresu wykorzystującego krótki przedział czasowy (np. 1 minutę), w ciągu tego jednego dnia może być kilkaset okresów. Im bliżej do końca dnia, tym wskaźnik będzie miał większe opóźnienie. Odnosi się to do każdego wskaźnika, który oblicza średnią na podstawie danych historycznych.

Argumenty

Okres odniesienia

Okres obliczeniowy wskaźnika. Możliwe wartości: Sesja, Tydzień, Miesiąc, Rok, Dekada, Wiek.

Wcięcie

Zmiana tego numeru spowoduje przesunięcie VWAP w przód lub w tył w stosunku do bieżącego rynku. Wartością domyślną jest zero.

Styl

VWAP

Może przełączać widoczność VWAP, jak również widoczność linii cenowej pokazującej rzeczywistą bieżącą wartość VWAP. Może również wybrać kolor, grubość linii i styl linii VWAP.

Precyzja

Określa liczbę miejsc po przecinku, które należy pozostawić przed zaokrągleniem wartości wskaźnika w górę. Im wyższa ta liczba, tym więcej miejsc po przecinku znajdzie się w wartości wskaźnika.