Indeks Choppiness (CHOP)

Definicja

Indeks Choppiness (CHOP) to wskaźnik mający na celu określenie czy rynek jest "wzburzony" (trend boczny) czy wręcz przeciwnie (trend wzrostowy lub spadkowy). Indeks Choppiness jest przykładem wskaźnika bezkierunkowego. Zadaniem CHOP nie jest określenie przyszłego kierunku ruchu cen na rynku - wskaźnik ten służy wyłącznie od określenia charakteru trendu na danym rynku. Podsumowując, im wyższe wartości wskaźnika tym bardziej "wzburzony" jest opisywany rynek i vice versa - im niższe wartości, tym trend na rynku na charakter bardziej kierunkowy.

Historia

Indeks Choppiness został stworzony przez australijskiego tradera surowców E.W. Dreissa.

Obliczenia

100 * LOG10( SUM(ATR(1), n) / ( MaxHi(n) - MinLo(n) ) ) / LOG10(n)

n = Określona przez użytkownika długość okresu.
LOG10(n) = logarytm dziesiętny z n
ATR(1) = Średnia Rzeczywistego Zasięgu (Okres 1)
SUM(ATR(1), n) = Suma Średnich Rzeczywistego Zasięgu z ostatnich n słupków MaxHi(n) = Najwyższe maksimum z ostatnich n słupków

Podstawy

  • Jako oscylator, indeks Choppiness osiąga wartości, które zawsze mieszczą się w pewnym zakresie. CHOP generuje wartości z zakresu od 0 do 100.
  • Im wartość jest bliższa 100, tym wyższy poziom "wzburzenia" (ruch boczny).
  • Im wartość jest bliższa 0, tym silniejszy trend na rynku (ruch kierunkowy)
  • Analitycy techniczni często używają wyższego progu, aby wskazać, że rynek wchodzi w obszar wzburzenia. Analogicznie w dolnym obszarze jest próg wskazujący obszar trendu. Typowymi wartościami progów są popularne zniesienia Fibonacciego. 61.8 dla górnego progu oraz 38.2 dla dolnego progu.

Czego szukać

Potwierdzenie warunków rynkowych
  • Pierwszym sposobem, w jaki analitycy techniczni mogą korzystać z CHOP, jest potwierdzenie aktualnej sytuacji na rynku. Przy wartościach powyżej górnego progu możliwy jest oczekiwany ruch boczny.

  • Odczyty poniżej dolnego progu mogą wskazywać na kontynuację trendu.

Nadchodząca zmiana trendu
  • Drugim praktycznym zastosowaniem dla CHOP jest przewidywanie zmian w trendach rynkowych. Powszechnie uważa się, że po długich okresach konsolidacji (ruch boczny) następuje długi okres trendu (silny, kierunkowy ruch) i odwrotnie.

Podsumowanie

Indeks Choppiness jest interesującym wskaźnikiem, który może być pomocny w identyfikacji zakresów lub trendów. To, na co analitycy muszą zwracać uwagę, to określenie, kiedy dany zakres lub trend może się utrzymać, a kiedy może się odwrócić. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest połączenie CHOP z dodatkowymi narzędziami do analizy. Na przykład użycie CHOP w połączeniu z liniami trendu i tradycyjnym rozpoznawaniem formacji.

Argumenty
Długość

Okres czasu, który ma być użyty do obliczenia CHOP (Wartością domyślną jest 14).

Przesunięcie

Zmiana tej wartości spowoduje przesunięcie linii Indeksu Choppiness do przodu lub do tyłu w stosunku do bieżącego rynku. Wartością domyślną jest 0.

Styl

CHOP

Przełącza widoczność CHOP, a także widoczność linii ceny pokazującej bieżącą wartość CHOP. Pozwala także wybrać kolor, grubość i typ wizualny linii CHOP (wartość domyślna to linia).

Górny próg

Przełącza widoczność linii wskazującej górny próg. Pozwala także wybrać kolor i grubość linii, wartość i typ wizualny (wartość domyślna to linia przerywana).

Dolny próg

Przełącza widoczność linii wskazującej dolny próg. Pozwala także wybrać kolor i grubość linii, wartość i typ wizualny (wartość domyślna to linia przerywana).

Tło

Przełącza widoczność koloru tła pomiędzy progami. Może również zmienić sam kolor i przezroczystość tła.

Precyzja

Określa liczbę miejsc po przecinku wartości wskaźnika przed zaokrągleniem. Im większa jest ta liczba, tym więcej miejsc po przecinku znajdzie się na wartości wskaźnika.