Wskaźnik przepływów pieniężnych Chaikina (CMF)

Definicja

Wskaźnik przepływów pieniężnych Chaikina (CMF) to narzędzie analizy technicznej stosowane do mierzenia wolumenu przepływów pieniężnych w danym przedziale czasu. Wolumen przepływów pieniężnych (termin ukuty przez Marca Chaikina) jest miarą stosowaną do określania presji popytu i podaży papierów wartościowych w danym przedziale czasu. CMF sumuje wolumeny z wyznaczonych przez użytkownika n-okresów czasowych - n może być dowolne, ale najczęściej stosuje się n równe 20 lub 21 dni. Wartość wskaźnika przepływów pieniężnych Chaikina fluktuuje pomiędzy -1 a 1. CMF może być stosowany do ilościowego opisywania zmian presji popytu i podaży, a także może okazać się pomocnym w prognozowaniu przyszłych zmian cen, a co za tym idzie - okazji transakcyjnych.

Historia

Wskaźnik przepływów pieniężnych Chaikina został stworzony przez znanego analityka giełdowego Marca Chaikina. Wskaźnik przepływów pieniężnych Chaikina stał się ściśle powiązany z dwoma innymi słynnymi wskaźnikami Chaikina: Oscylator Chaikina oraz Akumulacja/Dystrybucja.

Obliczenia

Obliczenia Wskaźnika przepływów pieniężnych Chaikina (CMF) składają się z trzech oddzielnych kroków (w tym przykładzie użyjemy 21-okresowego CMF):
1. Oblicz Mnożnik przepływów pieniężnych

[(Zamknięcie  -  Minimum) - (Maksimum - Zamknięcie)] /(Maksimum - Minimum) = Mnożnik przepływów pieniężnych

2. Oblicz Wolumen przepływów pieniężnych

Mnożnik przepływów pieniężnych x Wolumen okresu = Wolumen przepływów pieniężnych

3. Oblicz CMF

Suma Wolumenu przepływów pieniężnych z 21 okresów / Suma Wolumenu z 21 okresów = 21-okresowy CMF

Podstawy

Chaikin uważał, że presja kupna i sprzedaży może być określana na podstawie relacji między zamknięciem danego okresu a jego zakresem maksimum/minimum. Jeśli okres kończy się w górnej połowie zakresu, presja kupna jest większa, a jeśli okres kończy się w dolnej połowie zakresu, większa jest presja sprzedaży. To właśnie określa Mnożnik przepływów pieniężnych (krok 1 powyższych obliczeń). Mnożnik przepływów pieniężnych określa Wolumen przepływów pieniężnych, a zatem ostatecznie Wskaźnik przepływów pieniężnych Chaikina (CMF).

Wartość Przepływów pieniężnych Chaikina waha się między 1 and -1. Oto podstawowa interpretacja:

  • Gdy CMF jest bliżej do 1, presja kupna jest większa.
  • Gdy CMF jest bliżej do -1, presja sprzedaży jest większa.

Czego szukać

Potwierdzenie trendu

Presja kupna i sprzedaży może być dobrym sposobem na potwierdzenie trwającego trendu. Może to dać inwestorowi dodatkowy poziom pewności, że obecny trend prawdopodobnie będzie się utrzymywał.

W trendzie wzrostowym ciągła presja kupna (wartości Wskaźnika przepływów pieniężnych Chaikina powyżej 0) może wskazywać, że ceny będą nadal rosły.

W trendzie spadkowym ciągła presja sprzedaży (wartości Wskaźnika przepływów pieniężnych Chaikina poniżej 0) może wskazywać, że ceny będą nadal spadały.

Przecięcia

Kiedy Wskaźnik przepływów pieniężnych Chaikina przecina Linię Zero, może to wskazywać na zbliżające się odwrócenie trendu.

Bycze przecięcie występuje wtedy, gdy Wskaźnik przepływów pieniężnych Chaikina przecina Linię Zero od dołu do góry. Następnie cena rośnie.

Niedźwiedzie przecięcie występuje wtedy, gdy Wskaźnik przepływów pieniężnych Chaikina przecina Linię Zero od góry do dołu. Następnie cena spada.

Należy zauważyć, że mogą występować krótkotrwałe przecięcia dające fałszywe sygnały. Najlepszym sposobem uniknięcia tych fałszywych sygnałów jest zbadanie przeszłych zachowań analizowanego instrumentu, a nawet odpowiednie dostosowanie progów. Przykładowo, zamiast analizować przecięcia Linii Zero, trader może analizować przecięcia 2 oddzielnych linii: .05 oraz -.05.

Zawodność

Przepływy pieniężne Chaikina mają wadę w obliczeniach. Problemem jest to, że Mnożnik przepływów pieniężnych, który odgrywa rolę w określeniu Wolumenu przepływów pieniężnych, a tym samym wartości Przepływów pieniężnych Chaikina, nie bierze pod uwagę zmian w zakresie handlu pomiędzy okresami. Oznacza to, że jeśli wystąpi jakakolwiek luka w cenie, nie zostanie ona uwzględniona, a zatem Wskaźnik przepływów pieniężnych Chaikina i cena nie będą już zsynchronizowane.

Podsumowanie

Wskaźnik przepływów pieniężnych Chaikina to świetny wskaźnik, który daje analitykowi technicznemu inne spojrzenie na teorię Chaikina dotyczącą presji kupna i sprzedaży. Raczej nie powinien być używany samodzielnie jako jedyny wskaźnik generujący sygnały. CMF działa dobrze w połączeniu z dodatkowymi wskaźnikami, zwłaszcza tymi wskaźnikami, które również zostały stworzone przez Chaikina: Akumulacja/Dystrybucja (ADL) oraz Oscylator Chaikina.

Argumenty

Długość

Okres czasu, który ma być użyty do obliczenia Przepływów pieniężnych Chaikina.

Styl

MF

Przełącza widoczność linii Przepływów pieniężnych, a także linię ceny pokazującą bieżącą wartość Przepływów pieniężnych. Pozwala także wybrać kolor, grubość i typ wizualny linii Przepływów pieniężnych (wartość domyślna to linia).

Zero

Przełącza widoczność Linii Zero. Pozwala także wybrać kolor, grubość i typ wizualny Linii Zero (wartość domyślna to linia przerywana).

Precyzja

Określa liczbę miejsc po przecinku wartości wskaźnika przed zaokrągleniem. Im większa jest ta liczba, tym więcej miejsc po przecinku znajdzie się na wartości wskaźnika.