Average True Range (ATR)

Definicja

Average True Range (ATR) to narzędzie stosowane w analizie technicznej w celu mierzenia zmienności cen. W przeciwieństwie do wielu popularnych wskaźników ATR nie stosuje się do wyznaczania kierunku ruchu ceny. Jest to raczej narzędzie służące jako miara zmienności ceny, zwłaszcza zmienności spowodowanej lukami cenowymi lub zmianą limitów.

Historia

J. Welles Wilder stworzył ATR i opisał go w swojej książce New Concepts in Technical Trading Systems. Książka ta została opublikowana w 1978 r. i zawierała kilka jego klasycznych obecnie wskaźników, takich jak: Relative Strength Index, Average Directional Index oraz Parabolic SAR. Podobnie jak wspomniane wskaźniki, ATR jest nadal szeroko stosowany i ma duże znaczenie w świecie analizy technicznej.

Obliczenia

Aby obliczyć ATR, najpierw należy znaleźć True Range. True Range bierze pod uwagę zakres maksimum/minimum najbardziej aktualnego okresu, a także zamknięcie poprzedniego okresu, jeżeli jest taka potrzeba. Należy wykonać 3 obliczenia i porównać je ze sobą. True Range to wartość największa z następujących:

Maksimum aktualnego okresu minus (-) Minimum aktualnego okresu
Wartość bezwzględna z Maksimum aktualnego okresu minus (-) Zamknięcie poprzedniego okresu
Wartość bezwzględna z Minimum aktualnego okresu minus (-) Zamknięcie poprzedniego okresu
true range = max[(high - low), abs(high - previous close), abs (low - previous close)]

*Stosowana jest wartość bezwzględna, ponieważ ATR nie mierzy kierunku ceny, a jedynie zmienność. Dlatego nie powinno być liczb ujemnych. *Po uzyskaniu True Range, można wykreślić Average True Range. ATR jest wykładniczą średnią kroczącą True Range.

Podstawy

Average True Range to linia ciągła, znajdująca się zwykle poniżej głównego okna wykresu ceny. Interpretacja Average True Range polega na tym, że im wyższa wartość ATR, tym wyższy poziom zmienności.

  • Okresem odniesienia dla ATR jest zazwyczaj 14 dni, ale można go wybrać według własnego uznania.
  • ATR może być stosowany na różnych interwałach (dzienny, tygodniowy, intraday itp.), jednak zazwyczaj jest to okres dzienny.

Czego szukać

Mierzenie siły ruchu

Jak wspomniano wcześniej, Average True Range nie uwzględnia kierunku cen, dlatego nie jest używany jako aktywny wskaźnik do przewidywania przyszłych ruchów. Zamiast tego jest najbardziej przydatny w pomiarze siły. Na przykład, jeśli cena aktywa rośnie lub spada, zwykle nastąpi wzrost zmienności. W takim przypadku ATR wzrośnie. Można to wykorzystać jako sposób oceny siły leżącej u podstaw ruchu. Im większa zmienność w dużym ruchu, tym większe zainteresowanie lub presja, które wzmacniają ten ruch.

Z drugiej strony, w okresach utrzymywania się ruchu bocznego, zmienność jest często niska. Może to pomóc w odkryciu zakresów transakcyjnych.

Używanie wartości bezwzględnej

Nie należy ignorować faktu, że ATR jest obliczany na podstawie wartości bezwzględnych różnic cen. Jest to istotne, ponieważ oznacza, że instrumenty o wyższych wartościach ceny będą miały wyższe wartości ATR. Podobnie, papiery wartościowe o niższych wartościach ceny będą miały niższe wartości ATR. Konsekwencją tego jest to, że trader nie może porównywać wartości ATR wielu instrumentów. To, co jest uważane za wysoką wartość ATR lub wysoki zakres ATR dla jednego instrumentu może nie być takie same dla innego instrumentu. Podczas analizy wykresów trader powinien badać i analizować znaczenie ATR dla każdego z instrumentów niezależnie.

Porównaj poniższe wykresy.

Apple (AAPL) ma cenę ponad 450 dolarów i ATR ponad 12.

Ford (F) ma cenę powyżej 17$ i ATR poniżej 1.

Podsumowanie

ATR to świetne narzędzie do analizy wykresów, które pozwala śledzić zmienność, która jest ważną informacją przy analizie wykresów lub inwestowaniu. Jest to dobra opcja, gdy próbujesz ocenić ogólną siłę rynku lub zbadać zakres handlu. Biorąc to pod uwagę, jest to wskaźnik, który najlepiej wykorzystać jako uzupełnienie wskaźników bardziej zorientowanych na cenę. Po rozpoczęciu ruchu ATR może zwiększyć poziom zaufania (lub odwrotnie) do tego ruchu, co może być bardzo przydatne.

Argumenty

Długość

Okres odniesienia używany do obliczenia Average True Range. Domyślnie jest to 14 dni.

Styl

ATR

Przełącza widoczność linii ATR, jak również widoczność linii cenowej wskazującej aktualną wartość linii ATR. Pozwala także wybrać kolor, grubość linii i typ wizualny linii ATR (linia jest wartością domyślną).

Precyzja

Określa liczbę miejsc po przecinku wartości wskaźnika przed zaokrągleniem. Im większa jest ta liczba, tym więcej miejsc po przecinku znajdzie się na wartości wskaźnika.