Aroon

Definicja

Wskaźnik Aroon (zwany często Aroon Up/Down) to wskaźnik analizy technicznej ograniczony zakresem, którego konstrukcja oparta jest na dwóch osobnych liniach - wartość pierwszej wyznaczana jest na podstawie n-okresów, które minęły od momentu osiągnięcia przez analizowany instrument swojego maksimum, a drugiej w analogiczny sposób, tyle tylko, że w odniesieniu do osiągniętego minimum (n to długość interwału, dobierana według uznania tradera). Dla przykładu 14-dniowy Aroon Up bierze pod uwagę ilość dni, która upłynęła od momentu osiągnięcia maksimum w okresie 14 dni, po czym na tej podstawie oblicza się wartość linii (liczba z zakresu 0-100). 14-dniowy Aroon Down liczony jest podobnie, z tą różnicą, że bierze się pod uwagę osiągnięte w danym okresie minimum. Wyliczona wartość ma na celu ilościowe przedstawienie siły trendu (jeśli takowy istnieje). Im wartość ta jest bliższa 100, tym silniejszy trend. Wskaźnik Aroon jest nie tylko skutecznym narzędziem do identyfikacji trendu, ale także pomocny bywa przy wyznaczaniu okresu konsolidacji.

Historia

Wskaźnik Aroon został opracowany w 1995 roku przez analityka technicznego Tushara Chande. Fakt, że nazwał wskaźnik “Aroon” co w sanskrycie oznacza “wczesne światło o świcie” pokazuje jego wiarę w możliwości rozpoznawania trendu tego wskaźnika.

Obliczenia

Obliczenia opierają się na okresie zdefiniowanym przez użytkownika. W tym przykładzie używamy Aroon 14-dniowy. 

Aroon-Up = ((14 - liczba dni od 14-dniowego maksimum)/14) x 100
Aroon-Down = ((14 - liczba dni od 14-dniowego minimum)/14) x 100

Podstawy

Wskaźnik Aroon to wskaźnik techniczny oparty na zakresie, który generuje liczby od 0 do 100. Analityk techniczny powinien zwrócić szczególną uwagę na 3 obszary skali.

  1. Wartość bliska lub równa 100 wskazuje na silny trend.
  2. Wartość bliska lub równa 0 wskazuje na słaby trend.
  3. Obszar wokół 50 oznacza niezdecydowanie, trend nie ma kierunku.

Kiedy Aroon-Up jest powyżej 50 i zbliża się do 100, a Aroon-Down jest poniżej 50, jest to dobry wyznacznik wzmocnienia trendu wzrostowego. Analogicznie, kiedy Aroon-Down jest powyżej 50 i zbliża się do 100, może nastąpić umocnienie trendu spadkowego.

Czego szukać

Rozpoznanie trendu

Główną funkcją Aroon jest identyfikowanie nowych trendów w miarę ich powstawania. Istnieją trzy sposoby ustalania, kiedy może powstać nowy trend.

  1. Aroon-Up i Aroon-Down przecinają się.
  2. Linie Aroon poruszają się w przeciwnych kierunkach, jedna znajduje się powyżej 50 i zmierza do 100, a druga zostaje poniżej 50.
  3. Jedna z linii Aroon osiąga wartość 100.

Mając na uwadze powyższe trzy kroki, przyjrzyjmy się trendowi wzrostowemu. W trendzie byczym przetną się linie Aroon-Up i Aroon-Down. Następnie Aroon-Up wzniesie się ponad 50, podczas gdy Aroon-Down spadnie poniżej 50. W końcu Aroon-Up osiągnie wartość 100, co wskazuje na pojawienie się trendu byka.

Okresy konsolidacji

Kolejną ważną funkcją wskaźnika Aroon jest jego zdolność do identyfikowania okresów konsolidacji. Ma to miejsce, gdy zarówno Aroon-Up jak i Aroon-Down spadną poniżej 50. Pokazuje to okres trendu bocznego, ponieważ ani trend byka, ani trend niedźwiedzia nie mają żadnej siły. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy zarówno Aroon-Up jak i Aroon-Down poruszają się jednomyślnie w dół. Kiedy obydwa opadają równolegle, może powstać boczny zakres handlowy.

Podsumowanie

Wskaźnik Aroon (Aroon Up Down) jest z pewnością doskonałym wskaźnikiem do identyfikacji zarówno trendów, jak i okresów konsolidacji. W związku z tym jest to wskaźnik, który najlepiej spisuje się jako element uzupełniający. Znajomość ogólnego trendu jest ważną częścią każdej strategii inwestycyjnej. Korzystanie z Aroon jako podstawy i łączenie go z dodatkowymi wskaźnikami używanymi do generowania sygnałów jest prawdopodobnie najbardziej efektywnym sposobem użycia Aroon.

Argumenty

Długość

Okres odniesienia dla Aroon.

Styl

Aroon Up

Przełącza widoczność Aroon Up, jak również widoczność linii cenowej wskazującej aktualną wartość Aroon Up. Pozwala także wybrać kolor, grubość linii i typ wizualny Aroon Up (linia jest wartością domyślną).

Aroon Down

Przełącza widoczność Aroon Down, jak również widoczność linii cenowej wskazującej aktualną wartość Aroon Down. Pozwala także wybrać kolor, grubość linii i typ wizualny Aroon Down (linia jest wartością domyślną)