Jak mogę włączyć/wyłączyć kolorowe kropki symbolizujące wydarzenia ekonomiczne na wykresie?

Żeby włączyć lub wyłączyć wydarzenia ekonomiczne na wykresie, otwórz okno Właściwości wykresu, przejdź do karty Zdarzenia, a następnie wyłącz lub włącz opcję Pokaż wydarzenia ekonomiczne na wykresie.