Jak mogę uzyskać wartość zmiennej do debugowania?

Aby wyświetlić wartość zmiennej numerycznej, można ją wykreślić za pomocą funkcji plot():

plot(variable_name)

Pozwala to na sprawdzenie wartości zmiennej na każdym pasku wykresu i monitorowanie jej zmian..
Jeśli chcesz wyświetlić wartość zmiennej będącej ciągiem znaków, użyj funkcji label.new():

label.new(bar_index, high, text=syminfo.ticker)

Możesz także użyć funkcji label.new(), aby wyświetlić wartość zmiennej numerycznej, najpierw konwertując ją na ciąg, za pomocą funkcji tostring():

label.new(bar_index, high, text=tostring(high))

Funkcja label.new() wyświetli tylko ostatnie ~50 wartości zmiennej.