Jak ustawić widoczność rysunku na różnych interwałach

Otwórz ustawienia obiektu rysowania, wybierz zakładkę Widoczność i włącz interwały, na których będzie wyświetlany rysunek.