Jaka jest różnica pomiędzy ciągłymi kontraktami futures 1! i 2!?

TradingView oferuje ciągłe kontrakty futures np. ES1! i ES2!. Różnią się one tym, że ten drugi symbol zawiera dodatkowy kontrakt. Innymi słowy 1! pokazuje aktualny kontrakt a 2! skupia się na następnym kontrakcie. 

Na przykład od grudnia 2018 do marca 2019 głównym kontraktem dla ciągłego ES1! będzie marcowy kontrakt ESH2019, który jest najbardziej popularny i najaktywniej handlowany. Ciągły kontrakt ES2! pokazuje w tym samym czasie następny kontrakt czyli czerwcowy ESM2019.