Alerty na strategie

Ważna uwaga
Używanie alertów na strategie do automatyzacji transakcji może prowadzić do nieoczekiwanych wyników, jeśli nie weźmie się pod uwagę ograniczeń właściwych dla zachowania strategii. Automatyczne alerty strategiczne mogą być bardzo przydatne do handlu na prawdziwych rynkach, ale tak jak tryb autopilota w samolocie, powinny być ściśle monitorowane. Jeśli zamierzasz używać alertów do prawdziwego handlu, weź pod uwagę te punkty:

 • Strategie są podatne na repainting bardziej niż wskaźniki, ponieważ emulator brokera przyjmuje założenia o ruchu cen w celu symulacji zleceń na słupkach historycznych. A w czasie rzeczywistym (lub w forward testach), aktualizacje strumieniowe są używane jako źródło, w zależności od konfiguracji strategii. W takim przypadku należy mieć świadomość, że symulowane zlecenia strategii na słupkach historycznych (strzałki na wykresie) mogą zachowywać się inaczej w czasie rzeczywistym.  
 • Silnik zarządzający alertami na strategie nie jest połączony z Twoim brokerem lub giełdą i dlatego nie może synchronizować zleceń i/lub pozycji. Jeśli strategia i Twój broker nie są zsynchronizowane, mogą wystąpić nieprzewidywalne wyniki i potencjalne straty. Na przykład zlecenie zrealizowane na wykresie może nie zostać zrealizowane przez Twojego brokera. Może to prowadzić do sytuacji, w której Twoja strategia wydaje się zamykać stratną pozycję, podczas gdy w rzeczywistości stratna pozycja jest nadal otwarta, a rynek porusza się przeciwko Tobie. Innym przykładem potencjalnej straty może być sytuacja, w której po stronie brokera trzymasz krótką pozycję (sprzedaż), podczas gdy Twoja strategia trzyma długą pozycję (kupno). Strategia może wtedy wysłać zlecenie sprzedaży w celu zamknięcia długiej pozycji, podczas gdy w rzeczywistości Twoja krótka pozycja po stronie brokera wzrośnie. 
 • Alert zostanie zatrzymany, jeśli będzie uruchamiany zbyt często. Stanie się tak, gdy zostanie aktywowany więcej niż 15 razy w ciągu 3 minut.

Kiedy zostaje uruchomiony alert na strategię?

Alert na strategię jest uruchamiany, gdy strategia realizuje zlecenie, co niekoniecznie odpowiada czasowi, w którym zlecenie to jest składane.

Jak utworzyć alert na strategię?

Żeby utworzyć alert na strategię, możesz:

 • Skorzystać z przycisku “Dodaj Alert” w panelu “Testera Strategii”:
 • Skorzystać z rozwijanego menu strategii:
 • Wybrać strategię w oknie Utwórz Alert:

Jak działa alert na strategię?

Kiedy tworzony jest alert na strategię, tworzona jest kopia strategii na naszych serwerach. Kopia ta działa wtedy niezależnie od strategii na wykresie w Twojej przeglądarce, a zmiany w strategii na wykresie nie będą miały wpływu na działanie kopii uruchomionej na naszych serwerach. Aby jakakolwiek zmiana w ustawieniach Twojej strategii na wykresie znalazła odzwierciedlenie w działaniu alertu, będziesz musiał usunąć poprzedni alert i utworzyć nowy.

Jak działa strategia na naszych serwerach?

Strategia dokonuje obliczeń na podstawie danych historycznych, a następnie przechodzi do obliczeń w czasie rzeczywistym. Kiedy zlecenie złożone przez strategię jest realizowane przez emulator brokera, zostaje uruchomiony alarm. Powiadomienia są wysyłane za każdym razem, gdy zlecenie jest realizowane, aż do momentu, gdy alarm osiągnie swoją datę ważności.

Dla zleceń na słupkach historycznych powiadomienia nie są wysyłane. Alerty są wyzwalane tylko dla zleceń realizowanych w czasie rzeczywistym.

W czasie trwania jednego słupka może być wysłanych więcej niż jedno powiadomienie, ale jak wspomniano powyżej, alert zostanie zatrzymany, jeśli uruchomi się więcej niż 15 razy w ciągu 3 minut.

Do utworzenia wiadomości powiadomienia można użyć symboli zastępczych. W chwili wyzwolenia alertu zostaną one zastąpione odpowiadającą im wartością. Symbol zastępczy jest definiowany za pomocą jednego z poniższych słów kluczowych otoczonych podwójnymi nawiasami klamrowymi, np. {{strategy.position_size}}:

 • strategy.position_size — zwraca wartość tego samego słowa kluczowego w pine, czyli rozmiar bieżącej pozycji.
 • strategy.order.action — zwraca ciąg “buy” lub “sell” dla zrealizowanego zlecenia.
 • strategy.order.contracts — zwraca liczbę kontraktów zrealizowanego zlecenia.
 • strategy.order.price —zwraca cenę, po której zostało zrealizowane zlecenie.
 • strategy.order.id —zwraca ID zrealizowanego zlecenia (ciąg używany jako pierwszy parametr w jednym z wywołań funkcji generujących zlecenia: strategy.entry, strategy.exit lub strategy.order).
 • strategy.order.comment — zwraca komentarz do wykonanego zlecenia (ciąg używany w parametrze komentarza w jednym z wywołań funkcji generujących zlecenia: strategy.entry, strategy.exit lub strategy.order). Jeśli nie podano żadnego komentarza, wówczas zostanie użyta wartość strategy.order.id.
 • strategy.order.alert_message — zwraca wartość parametru alert_message, który może zostać wykorzystany w kodzie Pine strategii przy wywołaniu jednej z funkcji służących do składania zleceń: strategy.entry, strategy.exit lub strategy.order. Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez Pine v4.
 • strategy.market_position — zwraca bieżącą pozycję strategii w formie ciągu: “long”, “flat”, lub “short”.
 • strategy.market_position_size — zwraca rozmiar aktualnej pozycji jako wartość bezwzględną, tzn. liczbę nieujemną.
 • strategy.prev_market_position — zwraca poprzednią pozycję strategii w formie ciągu: “long”, “flat”, lub “short”.
 • strategy.prev_market_position_size — zwraca rozmiar poprzedniej pozycji jako wartość bezwzględną, tzn. liczbę nieujemną.

Więcej informacji na temat symboli zastępczych znajdziesz tutaj.