Jak maksymalizować wykres w układzie wielu wykresów?

Żeby maksymalizować wybrany wykres z układu wykresów, wybierz wykres i kliknij Maksymalizuj wykres w prawym dolnym rogu:

Żeby maksymalizować aktywny wykres, możesz również użyć skrótu klawiszowego Alt + Enter. Możesz również wcisnąć klawisz Alt i kliknąć wykres, który chcesz maksymalizować.