Jak zmienić walutę konta Paper Trading?

Walutą konta Paper Trading jest zawsze USD, tzn. wartości zysku i prowizji są zawsze przeliczane na USD według bieżącego kursu wymiany (aktualizowanego kilka razy dziennie), niezależnie od waluty, w której handlowany jest ten symbol.