Nie widzę wszystkich danych historycznych na interwałach niższych niż 1 dzień

Okres danych historycznych dla każdego interwału intraday (np. interwał wykresu) wynosi 5 000 słupków/świec(dla posiadaczy kont Essential i Plus wielkość ta jest podwojona do 10 000 słupków/świec a dla posiadaczy kont Premium jest pomnożona przez cztery i wynosi 20 000)+ dodatkowych kilka słupków/świec sięgających do początku tygodnia, miesiąca lub roku (w zależności od interwału).

Plany Professional oferują więcej historycznych danych intraday: plany Expert mają dostęp do 25000 słupków, plany Elite mają dostęp do 30000 słupków, a plany Ultimate mogą korzystać z maksymalnej liczby historycznych słupków intraday, która wynosi 40000.

Aktualne limity dla każdego planu można znaleźć na stronie GoPro page in the Data section. Niestety, z powodu przyczyn technicznych, obecnie te limity nie mogą być rozszerzone.

Jeśli zmienisz interwał wykresu na dzienny lub oparty na dziennych danych, zobaczysz dłuższy zakres dat. Wyświetlamy wszystkie dostępne dane dla interwałów opartych na dziennych danych.

40 000 słupków to naprawdę dużo, ale jeśli potrzebujesz więcej danych do testów historycznych, możesz użyć specjalnego trybu w Testerze Strategii, który pozwala obliczyć strategię na wszystkich danych historycznych dostępnych dla wybranego symbolu, a nie tylko na tych załadowanych na wykres. Przeczytaj więcej o Deep backtesting.