Jak jest obliczany Profil Wolumenu?

Profil Wolumenu wykorzystuje wolumen transakcji dla akcji i wolumen tickowy dla indeksów/forexu. Ponieważ na TradingView nie mamy jeszcze historycznych danych tickowych, zamiast wolumenu kupna/sprzedaży używamy wolumenu góra/dół i obliczmy Profil Wolumenu na podstawie kierunku ceny wewnątrz słupka: jeżeli zamknięcie >= otwarcie, to jest to wolumen góra, jeżeli zamknięcie < otwarcie, to wolumen dół.   

W zależności od interwału wykresu, do obliczania Profilu Wolumenu, mogą być wykorzystane dane z różnych interwałów. Podczas obliczania Stałego Zakresu i Widocznego Zakresu na przemian testujemy interwały od 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D, aż liczba słupków w interwale, dla którego obliczany jest Profil Wolumenu, będzie mniejsza niż 500.

Dla Wolumenu Sesji przyjmuje się następującą zależność od interwału: 

Cykl wykresuInterwał wykorzystany do obliczenia Profilu Wolumenu
1 - 51
6 - 155
16 - 3010
31 - 6015
61 - 12030
121 - 1D60