Link do ustawień skali cen zniknął z okna ustawień Wskaźnika/Symbolu

Możesz dostosować powiązanie wskaźnika lub symbolu do skali cen poprzez menu kontekstowe wskaźnika lub symbolu.