Jak włączyć przyciski kup/sprzedaj na wykresie?

Panel kup/sprzedaj możesz włączyć:

  • w ustawieniach wykresu;

  • w menu terminala transakcyjnego.