Jak opublikować pomysł wideo?

Na początek wystarczy kamerka internetowa i mikrofon. 

Żeby nagrać film, wystarczy przejść do strony wykresu i kliknąć przycisk  odtwarzania.

Twoja przeglądarka zażąda dostępu do kamerki internetowej oraz mikrofonu. Zauważ, że TradingView nie kontroluje jakości dźwięku i obrazu Twojego pomysłu wideo. Jakość zależy od ustawień kamery internetowej/mikrofonu, dlatego zdecydowanie zalecamy sprawdzenie jakości przed nagraniem wideo. Masz również możliwość nagrania testowego wideo bez konieczności jego publikowania. 

Po zapewnieniu przeglądarce dostępu do kamery internetowej i mikrofonu upewnij się, że wybrałeś ten ekran, który będzie używany w nagraniu wideo. Po wybraniu ekranu powinieneś zobaczyć 3-sekundowy licznik odliczania.

Zwróć uwagę, że podczas nagrywania możesz włączać i wyłączać mikrofon oraz kamerę. Domyślnie kamerka internetowa jest zawsze wyłączona.

Czas trwania nagrania nie może być dłuższy niż 20 minut. Nagrywanie zostanie zatrzymane po osiągnięciu limitu czasu. Zegar odliczający powiadomi Cię, że wkrótce skończy Ci się czas.

Niezależnie od tego, czy naciśniesz przycisk Zakończ i opublikuj, czy nagranie zostanie automatycznie zakończone z powodu wykorzystania limitu czasu, zobaczysz okno dialogowe, w którym wyświetlane jest Twoje nagranie. Twoje wideo jest przesyłane i musisz poczekać do końca procesu. Żeby kontynuować, kliknij przycisk Kontynuuj publikowanie.

Kolejny krok jest taki sam jak dla zwykłych pomysłów — wystarczy wypełnić wszystkie wymagane pola i poczekać, aż pomysł pojawi się na naszej platformie.