Czy mogę zmieniać status publiczny/prywatny opublikowanych pomysłów?

Nie można zmienić statusu opublikowanego pomysłu z publicznego na prywatny ani odwrotnie.

Gdyby użytkownicy mieli możliwość zmiany statusu niektórych pomysłów publicznych na prywatne, byłby to sposób na ukrycie przed społecznością (wcześniej publicznych) stratnych transakcji. Z kolei, gdyby użytkownicy mieli możliwość zmiany prywatnych pomysłów na publiczne, to byłby to sposób na prezentowanie (wcześniej prywatnych) zyskownych transakcji przy jednoczesnym pozostawieniu stratnych transakcji jako prywatne. W konsekwencji karta pomysłów na stronie profilu użytkownika mogłaby pokazywać niepełny obraz, co byłoby naruszeniem przestrzeganej przez TradingView zasady przejrzystości.

Oczywiście można pomysł prywatny opublikować jeszcze raz jako publiczny.