Zostałem oszukany przez użytkownika. Czy mogę otrzymać jego adres IP / email / informacje o koncie?

Jeżeli uważasz, że zostałeś oszukany przez jednego z naszych użytkowników, radzimy udać się na policję lub do innych właściwych organów i złożyć skargę. TradingView dostarczy wszelkie posiadane informacje w odpowiedzi na oficjalne żądanie takiego organu. Właściwe organy mogą się z nami skontaktować poprzez email na adres security@tradingview.com. Zawsze współpracujemy z policją i pomagamy w każdym dochodzeniu.

Pamiętaj, że opublikowaliśmy post na blogu, w którym ostrzegamy użytkowników, żeby nie ufali ślepo innym użytkownikom, bez względu na to, czy mają niski, czy wysoki rating.