Jak włączyć/wyłączyć kolorowe kropki symbolizujące pomysły na wykresie?

Żeby włączyć lub wyłączyć opublikowane pomysły na wykresie, otwórz Prawy panel > Strumień pomysłów. Następnie kliknij przycisk "żarówka" znajdujący się u góry karty. 

Jeżeli chcesz zobaczyć tylko własne pomysły lub pomysły użytkowników, których obserwujesz, wybierz odpowiednią opcję z rozwijanego menu po prawej stronie "żarówki".