Różnice między alertami o różnej częstotliwości

Tylko raz — alert jest uruchamiany tylko raz. Muszą zostać spełnione warunki uruchamiające alert. 

Raz na słupek — system sprawdza każdy słupek i uruchamia alert gdy warunki są spełnione (nie częściej niż raz na słupek).

Na zamknięciu słupka — tak samo jak powyżej ale alert uruchomi się dopiero po zamknięciu słupka.

Raz na minutę lub za każdym razem — system sprawdza warunki co minutę i uruchamia alert gdy warunki są spełnione.