Chciałbym użyć innego adresu email do powiadomień o alertach

Jeżeli chcesz, żeby powiadomienia o alertach były dostarczane na inny adres email, możesz skorzystać z funkcji Email-na-SMS. Zaznacz pole Wyślij Email-na-SMS w oknie ustawień alertów i podaj adres email, którego chcesz użyć. Wprowadziliśmy tę funkcję, żeby wysyłać powiadomienia email na Twój numer telefonu komórkowego za pośrednictwem lokalnego operatora telefonii komórkowej (wielu z nich dostarcza taką usługę). Oznacza to, że otrzymujesz powiadomienia za pomocą wiadomości SMS, ale cały proces jest identyczny z otrzymywaniem powiadomień pocztą elektroniczną.