Jak zastosować wskaźnik lub strategię do innego wskaźnika?

Możesz zastosować wskaźnik (np. Średnia krocząca) lub strategię nie tylko do ceny, ale także do innego wskaźnika. Ta opcja otwiera nowe możliwości analizy technicznej oraz identyfikowania okazji tradingowych.

Są trzy sposoby, by to zrobić:

1. Kliknij przycisk "Więcej" (trzy poziome kropki) obok nazwy wskaźnika, którego chcesz użyć jako zewnętrzne źródło danych, wybierz “Dodaj Wskaźnik / Strategię do…”, a następnie wybierz wskaźnik lub strategię, która będzie korzystać z pierwszego wskaźnika jako źródła danych.

2. Kliknij wykres wskaźnika prawym przyciskiem myszy. Następnie wybierz “Dodaj Wskaźnik / Strategię do…”

3. Dodaj zewnętrzne źródło danych z zakładki Ustawienia/Argumenty skryptu. Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że obydwa skrypty są załadowane na Twoim wykresie. Kliknij przycisk "Ustawienia" obok nazwy wskaźnika lub strategii, do której chcesz podłączyć dane zewnętrzne. Następnie w zakładce "Argumenty" wybierz rozwijane menu Źródło i wybierz wykres innego wskaźnika, którego chcesz użyć jako zewnętrzne źródło danych.

Źródła wykorzystywane jako wkład zewnętrzny muszą pochodzić ze wskaźników, a nie ze strategii.

Zwróć uwagę, że nie wszystkie wskaźniki można obliczyć na podstawie innego wskaźnika ze względu na różne niuanse techniczne.