Kursor zawiesza się/przeskakuje podczas rysowania

Jeżeli podczas rysowania zauważysz nietypowe zachowanie (np. nie możesz ustawić punktu kontrolnego w określonym obszarze) to sprawdź, czy nie jest włączony tryb Magnet. Tryb Magnet powoduje, że wszystkie ruchome rysunki zostają przyczepione do wartości OHLC, stąd trudności w poruszaniu kursorem.

Żeby wyłączyć tryb Magnet, naciśnij ikonę magnesu w menu po lewej stronie (ikona powinna zmienić kolor na biały po wyłączeniu).

Upewnij się, że tryb Magnet na Twoim wykresie jest wyłączony.

Możesz także włączyć lub wyłączyć tryb Magnet przytrzymując klawisz Ctrl/Command podczas rysowania: