spark image
Photo: Alex Bertha / Unsplash

Akcje rekreacyjne: zrelaksuj się i zainwestuj

12 symboli
„Czas wolny” to szerokie pojęcie, ale głowne sektory branży zostały sprytnie nazwane skrótem „REST”: Rekreacja (Recreation), Rozrywka (Entertainment), Sport (Sports) i Turystyka (Tourism). Akcje te mogą być dość niestabilne, zwłaszcza, że mają charakter „cykliczny” i są powiązane z obecną sytuacją gospodarczą oraz z tym, czy ludzi stać na luksusy wypoczynku w okresach boomu i załamania. Ta lista została wyselekcjonowana, aby pokazać szeroki opis branży obejmującej rozrywkę, wellness, podróże itd. Oczywiście atrakcji jest tam o wiele więcej. Nie spoczywaj na laurach i nie polegaj tylko na informacjach od nas. Wstań z wygodnej kanapy i dla pewności przeprowadź własne badania.