Williams %R (%R)

Williams %R (%R)

Wskaźnik %R Wiliamsa (%R) to oscylator bazujący na impecie, używany w analizie technicznej głównie do identyfikacji sytuacji wykupienia i wyprzedania rynku. Wskaźnik %R wyliczany jest na podstawie porównania obecnej ceny zamknięcia z najwyższą ceną z wybranego przez użytkownika okresu. %R oscyluje pomiędzy wartościami od -100 do 0 (a więc przyjmuje wartości ujemne), przy czym wartości bliższe 0 oznaczają sytuację wykupienia, natomiast wartości bliższe -100 oznaczają sytuację wyprzedania. Zwykle wskaźnik %R jest w stanie wygenerować sygnały w oparciu o warunki wykupienia i wyprzedania oraz na podstawie ogólnych zmian impetu.

Dowiedz się więcej o %R Wiliamsa.
Pokaż więcej skryptów
1
2345
1
2
...
5