Linia Spadków Wzrostów

Linia A/D (linia wzrostów/spadków) to wskaźnik z grupy wskaźników opisujących szerokość rynku. Obrazuje on ilościowy udział wybranych akcji we wzrostach i spadkach danego rynku. Wskaźnik ten tworzy się dla wybranego zakresu czasowego poprzez dodawanie do siebie różnic pomiędzy liczbą akcji rosnących i akcji malejących dla kolejnych periodów. Linia A/D może być stosowana do potwierdzania siły trendu, gdyż wraz ze wzrastającą liczbą akcji na rynku wzrasta siła trendu ogólnego i vice versa. Dywergencje wskaźnika sygnalizują potencjalne odwrócenia trendu. Linia A/D daje najlepsze efekty, gdy stosowana jest w połączeniu z innymi technikami analitycznymi.
Pokaż więcej skryptów
1
2
1
2